РОДНИ ЗВУЦИ

Стилиян Чилингиров

Шепот от нивя класили,
ек от гордия Балкан,
родни звуци, вий сте мили
нам и в труд, и в люта бран.

Ваште думи - низа жива
от слова на стари дни;
вашта музика красива -
слънчев лъч и бъднини.

Ний ви слушаме в гората,
в тъжний дол и в стръмний чал;
в наший блян за правда свята,
в нашта болка и печал.

Дверите на китна младост,
мъките на труден час
с ключ на скърби и на радост
ний разкриваме чрез вас.

Родни звуци, родна песен,
дар от родний дух крилат,
нека ваший чар небесен
носи мир и благодат.

——————————

сп. „Народна целина”, г. 1, кн. 5, 1926 г.