КАПЧИЦИ ДЪЖДОВНИ

Алексей Плешчеев

превод: Стилиян Чилингиров

Капка капки пита:
„Ний като валим,
в туй прозорче малко
силно що туптим?”

Капките отвръщат:
„Тук бедняк живей;
ние вест му носим,
че храната зрей”.

——————————

Славянска антология, 1910 г.