НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ

Стилиян Чилингиров

Учител и писател,
Мислител и певец,
на новото мечтател,
на старото творец,

ти своя дълг нелесен
понесе вдъхновен,
че в теб кънтеше песен,
че в теб цареше ден.

Че вярваше дълбоко
ти в новия живот
сред робството жестоко
на българский народ.

Ти вярваше, и ето -
над него слънце грей,
и с радост на сърцето
за тебе песен пей.

Далеч се носят стройно
слова от роден хор,
заслушал ги спокойно
небесния простор.

И крепне днес безмера
в гърди на млад и стар,
и твойта светла вяра,
и твоя свет олтар.