„СЛЪНЧОВА МЪКА” ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ

Васил Каратеодоров

Стилиян Чилингиров неведнъж е зарадвал малките читатели със свои книги за тях, чрез които - в отмерена реч или в художествена проза - се е стремял да посочи хубавото в живота, да посее зърно на добро в детската душа, да окрили детския ламтеж за възвишено.

Ето сега, току пред прага на новата година, той им предлага нова стихотворна сбирка - „Слънчова мъка” - едно интересно четиво за деца, наситено с радост и човечност, облъхано от обич към живота, разбуждащо светли чувства и красиви стремежи, много съдържателно и много близко до дупевния свят на тези, за които е предназначено.

Наистина, рядко се издават художествени творби, в които така вещо да се разкриват на детето истини и добродетели, необходими да се оформи и възпита, в най-крехката възраст още, неговата душа; книги, в които настойчиво да се налага на вниманието на малките любовта към хората, земята и труда; книги, в които да се ратува чрез изкуството за приближаване към действителността и до изживяванията на хората в нея.

Такава рядка книга е и „Слънчова мъка”.

В нея С. Чилингиров никак не занимава децата с приключенията на екземпляри из животинското и растителното царство.

Той е зает изключително да разкрива и осветлява трепетите на детската душа при съприкосновението й с всичко, сред което детето израства.

Чрез нея детето може да види и опознае само себе си, да се задълбочи над своите изживявания и постъпки, да спре по-особено очи на света, който го обкръжава.

Тук е всичко познато, близко, скъпо, мило: - и училищният звън, който „подтиква да стане навреме”, „нови надежди събудил в сърце”; и училището, към което бързат хилядите малки от града и от селото; и отлитането на лястовичките, което навява мисли за всички непознати земи; и Слънчо, който гледа тъжно отвисоко, че настава лоша зима; и дядо Коледа, който не на всички вратни хлопа; и февруарий с бурите и преспите; и пролетта с чехли везани; и Великден; и люлките на Гергьовден; и куклите; и пътуването в колата.

Всеки стих буди радост. А и колко красота е разпиляна в тая малка стихосбирка! И каква поука могат да извлекат из нея малките читатели.

С. Чилингиров в „Слънчова мъка” си е поставил похвалната задача да даде, чрез средствата на отмерената реч, солидно въпзитание в дух на човечност и добротворство.

Тук е, именно, и голямата му заслуга.

„Слънчова мъка” е наситена с истинска поезия. Звучни и свежи, стихотворенията на Стилиян Чилингиров оставят дълбоко следи в съзнанието.

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 16, 1.01.1936 г.