ДА МОГЪЛ БИХ…

Стилиян Чилингиров

ДА МОГЪЛ БИХ…

Пустош край мен, а в мен безспир клокочи
от мисли и мечти вулкан;
и бавно мъртъв ден след ден се точи
по път със пясъци наслан.

Да могъл бих, раздвижил бих живота
и смисъл в него бих открил…
Да могъл бих по пътя към Голгота
един за всички бих умрял…

Ала мъртвило вред, а в мен клокочи
от мисли и мечти вулкан;
и бавно мъртъв ден след ден се точи
по път със пясъци наслан.

1913


***
Аз съм миг и вековечност,
аз - прашинка и скала,
безначална безконечност,
слънчев блясък и мъгла.

С мен живот, цветя и бури,
смърт без мен за цели мир;
сам подземе и лазури,
сам поклонник и кумир.

Бог е в мен и аз съм в Бога,
сам ничтожен и велик.
Аз съм кротост и тревога,
аз съм вечност, аз съм миг.

1913


НА НАШИТЕ МОДЕРНИСТИ

Не ви се чудя аз: в сегашно време
не бихте били вие модернисти,
ако да носехте народно бреме,
ако да бяха вам душите чисти.

Нали богатства в нас да създадеме
и бляскави да бъдем, и лъчисти
бе казал някой! „Нека да крадеме, -
преди орлите нам ни трябват глисти!”

От чужди джоб кесия ли с банкноти,
или тиради цели от Верлена -
едно й, - „модерний” пипа и лъготи.

А ние „старите” на лирата „сломена”
дрънкотим си по наште стари ноти
и плашим се от модната промена!

1919


В МЪГЛА

Мъгла - и сянка сред мъглата там
страхотно иде къмто мен насам.

Аз взирам се вторачено - едва
подал напред замислена глава.

Човек! - загубен в сдипления мрак,
и тръпки в кости пропълзяват чак.

Отстъпих в ляво, в дясно той изви
и видях - страх лика му изкриви.

И той, и аз в мъгла и суета
как страшни сме един за друг в света!

1920


ПРОЛЕТ

Пролет. Звънкат хлопатари
някъде далек.
Вятърът край мене шари
в танеца си лек.

Лед - разчупени окови -
бляска пред очи;
тъне ум в надежди нови -
слънчеви лъчи.

Волен дух се волно рее
в ширния простор.
Над глава ми птичка пее,
в мен тържествен хор.

Пролет. Звънкат хлопатари
някъде далек.
В спомен млад за дните стари
аз пристъпвам лек.

1920