МАЛКА ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Христо Цанков-Дерижан

Под това заглавие писателят С. Чилингиров е започнал издаването на една крайно интересна и полезна библиотека за всеки, който се интересува от литературните въпроси.

Излезлите досега четири книжки - угледно миниатюрно издание - съдържат: „Умствената дейност на човека” от Д. Н. Освянико-Куликовски, „Метод на литературната история” от Иполит Тен, „Хамлет и Дон Кихот” от Ив. С. Тургенев и „Нравствените идеали на нашето време” от Н. Я. Грот.

Както тия, излезлите от печат книжки, така и набелязаните от редактора за издаване такива, показват голямата грижливост и умение, които той е проявил към своето дело, като е подбрал действително ценни трудове от известни писатели.

Сред ширещата се у нас сензационна и порнографическа литература, която, за жалост, се разпространява епидемически, Малката Енциклопедическа библиотека, уреждана от нашия сътрудник г-н Чилингиров, е една истинска ценност, която заслужава да бъде напълно подкрепена.

Ние я препоръчваме най-горещо на нашите читатели, които имат нужда от здраво литературно четиво, а не от развращающата спекулативна литература, издавана от търгуващи с перото люде.

——————————

сп. „Млечен път”, г. 1, кн. 1., 1924 г.