СПИШ ЛИ, СПРАВЕДЛИВОСТ, ИЛИ СИ УБИТА?…

Шандор Петьофи

превод: Стилиян Чилингиров

***
Спиш ли, справедливост, или си убита?…
За свобода, който бори се, ратува,
който е с неправди във борба открита,
той вериги влачи, той до гроб робува.

Но в гърди си, който мачка всичко свято,
който носи съвест гъвкава, превита,
той живее волно, мирно и благато…
Спиш ли, справедливост, или си убита?

——————————

сп. „Народна целина”, г. 1, кн. 4, 1926 г.