НИЕ

Стилиян Чилингиров

Ний сме дните неживени,
ний сме вечния живот,
ний сме химните запени,
ний сме пътя, ний пилот.

В нас неволята се сплита
с бъдещите светли дни;
ний сме гатанката скрита
в хаос, мрак и светлини.

Ний сме огъня нетленен,
ний сме вечний студ и мраз,
ний сме порива свещенен,
ние сме безсмъртний глас.

Ний начало сме и края,
ний сме вечност, ний сме смърт;
в нас и ада е, и рая,
в нас - безпътица и път.

Ний сме красота и радост,
ний неволя сме и стон,
ний сме неувяхна младост,
ний сме Божия закон…

В нас светът е безконечен
и капризен и велик,
ний живот сме вековечен,
ний един сме само миг.

——————————

Българска антология, 1910 г.