НОЩ

Стилиян Чилингиров

К. Стоянову

Далеч оркестър струнен
концерт подел от Григ.
Над мене блясък лунен,
у мен захлас велик
и нови благослови,
и нови словеса…

О, нощ на чудеса!

Потрепват лампиони
в стоцветна светлина.
Ветрец край мене рони
среднощна тишина.
Прекъснат глас на сови
и светли небеса…

О, нощ на чудеса!