ВЕЧЕР В МОРЕТО

Отон Жупанчич

превод: Стилиян Чилингиров

Облаченце златно
по небе лети;
варката се носи
леко над води.

Мигом зачерви се
тъмни морски вал;
в огнено сияне
пламна запад цял.

Бягай, варко, скоро!
Цял покрит във плам
слънчевият замък…
Да отдъхнем там!

——————————

сп. „Славянски глас”, г. 7, кн. 6, 1909 г.