Никола Ракитин

Никола Ракитин (псевдоним на Никола Василев Панчев), български поет, е роден на 06.06.1885 г. в село Лъжене, тогавашна Орханийска околия – дн. село Трудовец, Софийско. Учи в Ботевград (Орхание) и в София, където се преселват родителите му. Завършва гимназия в София (1903) и славянска филология в Софийския университет  (1908). Работи в Плевен като учител по литература от 1908 до 1933 г. Участва в Първата световна война. Печата от 1906 г. - сп. “Демократически преглед”. Директор на Военноисторическия музей в Плевен (19.09.1932-1934). Наклеветен в злоупотреба с държавни пари и шпионство в полза на Румъния. Обвинителите му са Шулц, Таньо Желев, Георги Петров, Петър Генов и Екатерина Бойчева. Извикан е и в Софийски военен съд на 02.05.1934 г. – обвинен в кражба на вещи от плевенските музеи. След два опита за самоубийство, Ракитин се самоубива на 02.06.1934 г., скачайки от влака София-Плевен в тунел №3, до гара Реброво. Русенският военен съд оправдава на 23.11.1934 г. моралните убийци на поета. Автор на книгите: “Под цъфналите вишни” (1909), “Животът може би е сън” (1911), “Беглец” (1914), “Размирни години” (1919), “Преди да съмне” (1920), “От страната на белите лилии” (1921), “Златните нишки” (1921), “Родното село” (1922), “В тишината на далечния град” (1923), “Васил Левски” (1923, в съавторство със Ст. Георгиев), “Жената и морето” (1923), “Мургаш” (1923), “На една струна” (1923), “Освободеният Прометей” (драматична поема, 1923), “Лес” (1924), “Щърчето гняздо” (1924), “Цветя от моите градини” (1925), “Слънчеви люлки” (1926), “Морско лято” (1927), “Зима при Вит” (1928), “Пролет при Вит” (1929), “Дунавски сонети” (1930), ”Цветя от вечната пролет” (1930), “Черноморско лято” (1930), ”Дарове на Балкана” (1932), “Капят листата” (1933), “Русалска поляна” (разкази, 1938), “Черни маниста” (1938), “Избрани стихотворения. Под редакцията на Димитър Пантелеев” (1941), “Съчинения. Кн. 1-2. Под редакцията на Петър Динеков” (1946), “Избрани стихотворения” (1955), “Избрани стихотворения” (1962), “Стихотворения’ (1971).  Дъщеря му Светла Ракитина оставя “Спомени за моя баща”.


Публикации:


Поезия:

КОПНЕЖ/ брой 17 февруари 2010

НА БИВАК/ брой 33 октомври 2011

БЕЗКРЪСТНИ ГРОБОВЕ/ брой 41 юни 2012

РАВНИНА/ брой 46 декември 2012

ГРАДУШКА/ брой 51 май 2013

РОДНИЯТ ЛЕС/ брой 52 юни 2013

ИЗ „ЧЕРНИ МЪНИСТА” (1938)/ брой 53 юли 2013

МАРКОВА НЕВЯСТА/ брой 88 октомври 2016

ПЕСЕН НА ЖИТНОТО ЗЪРНО/ брой 100 ноември 2017

ГРОБЪТ НА ХРИСТО БОТЬОВ/ брой 107 юни 2018

ПРИКАЗКА/ брой 110 октомври 2018

ЕСЕННИ ДНИ/ брой 110 октомври 2018

ЖИВОТЪТ МОЖЕ БИ Е СЪН/ брой 111 ноември 2018

ДУНАВСКИ СОНЕТИ/ брой 112 декември 2018

ЕСЕН ПРИ ВИТ/ брой 115 март 2019

ИЗ „МОРСКО ЛЯТО”/ брой 118 юни 2019

БУРЯ/ брой 120 септември 2019

МАЙСКИ ДНИ/ брой 123 декември 2019

БУРЯ/ брой 125 февруари 2020

В ПОЛЕТО/ брой 129 юни 2020

ВИДЕНИЕ/ брой 132 ноември 2020

ЛЕГЕНДА/ брой 133 декември 2020

В РОДНИЯ КЪТ/ брой 133 декември 2020

ЗИМА/ брой 134 януари 2021

ВЕЧЕРЕН ЗВЪН/ брой 135 февруари 2021

СТАРИТЕ НЕЩА/ брой 142 ноември 2021

ПОСЛЕДНИ СТИХОВЕ/ брой 145 февруари 2022

БЪЛГАРСКИ СОНЕТИ/ брой 146 март 2022


Проза:

РУСАЛСКА ПОЛЯНА/ брой 53 юли 2013

ЗИМА/ брой 60 март 2014

АБАКА/ брой 164 януари 2024

ЗЕЛИНСКИЯТ ОВЧАР/ брой 165 февруари 2024


Критика:

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - „НА ОСТРОВА НА БЛАЖЕНИТЕ”/ брой 110 октомври 2018

„БЪЛГАРСКА АНТОЛОГИЯ”/ брой 110 октомври 2018


Литература за деца:

ПРИКАЗКА ЗА КОКИЧЕТО/ брой 52 юни 2013


Кореспонденция:

ПИСМО НА НИКОЛА РАКИТИН ДО ДЕЦАТА МУ/ брой 118 юни 2019


Критика за Никола Ракитин:

ИСТИНАТА/ автор: Стефан Станчев/ брой 52 юни 2013

НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Александър Филипов/ брой 104 март 2018

„РУСАЛСКА ПОЛЯНА” - РАЗКАЗИ ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Любомир Бучков/ брой 109 септември 2018

„ЗИМА ПРИ ВИТ”/ автор: Стефан Попвасилев/ брой 109 септември 2018

ЗЛАТНИ НИШКИ/ автор: Цветан Минков/ брой 118 юни 2019

„ДАРОВЕ НА БАЛКАНА” ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Петър Динеков/ брой 134 януари 2021

РУСАЛСКА ПОЛЯНА, РАЗКАЗИ ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Пенчо Пенев/ брой 145 февруари 2022


За Никола Ракитин:

ПОСВЕЩЕНИЕ/ автор: Траян Първанов/ брой 6 февруари 2009

ЗА УЧАСТТА НА ПОЕТА НИК. ВАС. РАКИТИН – СТАРИ И НОВИ СВИДЕТЕЛСТВА/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009

НИКОЛА РАКИТИН – ПОЗНАТИЯТ…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 17 февруари 2010

“ПРЕД НЯКОЙ ДА ПОПЛАЧА МИ СЕ ИСКА…”/ автор: Георги Н. Николов/ брой 30 юни 2011

РАКИТИНОВА БАЛАДА/ автор: Димитър Пантелеев/ брой 34 ноември 2011

На В. Н. Ракитин/ автор: Асен Калоянов/ брой 39 април 2012

ДЪЩЕРЯТА НА ПОЕТА / автор: Валентина Атанасова/ брой 50 април 2013

КУКУВИЧКЕ МОЯ…/В ЗАБРАВА/ автор: Златан Данев/ брой 60 март 2014

НА ГРОБА НА РАКИТИН/ автор: Йордан Ковачев/ брой 66 октомври 2014

IN MEMORIAM Н. В. РАКИТИН/ автор: Змей Горянин/ брой 66 октомври 2014

Н. В. РАКИТИН/ автор: Димитър Бабев/ брой 66 октомври 2014

ПРЕД ГРОБА НА РАКИТИН/ автор: Асен Белковски/ брой 73 май 2015

НИКОЛА ВАСИЛЕВ РАКИТИН. ЛИЧНОСТ И ТВОРЧЕСТВО/ автор: Ячо Хлебаров/ брой 73 май 2015

„ЖИВОТЪТ МОЖЕ БИ Е СЪН”/ автор: Лалка Павлова/ брой 74 юни 2015

РАКИТИН. ПОСЛЕДНИТЕ БЪЛГАРСКИ СОНЕТИ/ автор: Мирослав Минев/ брой 75 юли 2015

ЗЛОЧЕСТАТА СЪДБА НА Н. В. РАКИТИН/ автор: Ячо Хлебаров/ брой 83 април 2016

ОБАЯНИЕТО НА РАКИТИН/ автор: Д. Б. Митов/ брой 89 ноември 2016

Н. В. РАКИТИН/ автор: Енрико Дамиани/ брой 91 януари 2017

НИКОЛА В. РАКИТИН И НЕГОВОТО ДЕЛО/ автор: Янаки Арнаудов/ брой 92 февруари 2017

ПЕВЕЦЪТ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА/ автор: Георги Стойков/ брой 93 март 2017

ПРОЩАЛНО СБОГОМ НА ПОЕТА РАКИТИН/ автор: Асен Калоянов/ брой 94 април 2017

СОНЕТ/ автор: Константин Балмонт/ брой 102 януари 2018

РЕКВИЕМ ЗА НИКОЛА ВАС. РАКИТИН/ автор: Змей Горянин/ брой 103 февруари 2018

СВОБОДНА ДУША/ автор: Дашко Радоев/ брой 106 май 2018

ГОДИНА ОТ СМЪРТТА НА Н. В. РАКИТИН/ автор: Димитър Осинин/ брой 109 септември 2018

ЗА ПОЕТА НА СЛЪНЦЕТО/ автор: Калина Малина/ брой 110 октомври 2018

НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Райко Алексиев/ брой 112 декември 2018

С РАКИТИН НА ВИТОША/ автор: Иван Кирилов/ брой 112 декември 2018

НИК. ВАС. РАКИТИН/ автор: Константин Гълъбов/ брой 117 май 2019

НАД ГРОБА/ автор: Светла Ракитин/ брой 124 януари 2020

АДРЕС/ автор: Христо Цанков - Дерижан/ брой 133 декември 2020

„ЛУНАТА - КЪРВАВО ЛАЛЕ”/ автор: Продрум Димов/ брой 133 декември 2020

ИЗ „НАШИТЕ ПОКОЙНИЦИ”/ автор: Д. Б. Митов/ брой 162 ноември 2023

ЕДИН ОТ МАЛЦИНАТА/ автор: Асен Златаров/ брой 164 януари 2024

ЕДНА ЗАГУБА/ автор: Гавраил Хрусанов/ брой 167 април 2024