Траян Първанов

Траян Първанов, български поет, е роден на 26. 07. 1942 г. в гр. Криводол, област Враца. Умира на 18. 05. 1994 г в София. Автор на книгите: “Място в дъжда” /1979/, “Пеш към звездите” /1983/, “Нрав” /1991/, “Ной-Нож” /1992/, “Лудост за хубост” /1994/. Посмъртно са издадени книгите “Летален изход” /1994, изд. “Фльорир”/, “Не ме обичай, Господи” /1996, изд. “Рал Колобър”/ и “Жълтата волница – душата ми” – избрани стихотворения, /2007 г., изд. “Контакт-92”/. Книги за поета: “Траян Първанов: 60 години от рождението му. Биобиблиографски сборник” /Състав. Блага Атанасова – Враца, 2002/.


Публикации:


Поезия:

ИЗ “МЯСТО В ДЪЖДА” (1979)/ брой 6 февруари 2009

ИЗ “ПЕШ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ” (1983)/ брой 6 февруари 2009


За Траян Първанов:

КИТКА БЕЛИ И СИНИ ЗВЕЗДИ/ автор: Марин Ботунски/ брой 4 декември 2008

ПОСЛЕСЛОВ ЗА ТРАЯН ПЪРВАНОВ/ автор: Живко Сотиров/ брой 6 февруари 2009

ПЕШ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ/ автор: Янко Димов/ брой 58 януари 2014