ВЕЧЕРЕН ЗВЪН

Никола Ракитин

Из „Родното село” (1922)

ВЕЧЕРЕН ЗВЪН

Ей, пролетното слънце се надвеси
и затрептя над сини планини,
долината дълбоко се унесе -
вечерен звън звъни.

Прехвъркат гълъбите към гората,
прозрачни се разливат здрачини;
молитвен трепет пълни тишината -
вечерен звън звъни.

Потънало отвред в зеленини
селото бди набожно край реката -
вечерен звън звъни.

Селото бди: от ясни висини,
чуй, благославя Господ сам нивята -
вечерен звън звъни.


КОНЯРИ

Дружина палави момци конете
довели да пасат в ливадите.
Омайна нощ. Луната пълна свети
над чуките, грамадите.

Пламти огън. А окол него сбрани
седят момците в приказки унесени.
Едвам върбите шушнат замечтани
над речний бряг надвесени.

Пръхтят конете пръснати далече.
Коняри морни сън налегна вече,
не спят от тях най-малките.

Огънят тлей. А скрити те в тревата
потайно чуват: къпят се в реката
и гонят се русалките.


МАГИЯ

На ранина при изгрев на зората,
излезе от селото още в мрак.
На път за воденицата с колата
видя в прахът на пътя сторен знак.

И пресни стъпки делят се от друма
и губят се из росната трева.
- „Магия е”, си селянинът дума,
„магесник ходи в класили нивя.”

Изправи се на слога на високо,
разгледа той наоколо широко,
и вижда и не вярва на очи:

ей тамо край самотната топола
една жена разчорлена и гола
изскокна и през нивите търчи.


ГЪСКИ

Градините достигат до реката,
отвъд реката - сочна равнина,
там на селото гъските стадата
сами пасат на воля през деня.

Щом слънцето се спусне зад баирът
и в равнината сенките растат,
сами дома се гъските прибират,
една след друга в дълъг ред вървят.

Вървят спокойни, кротки, мълчаливи
и чуват как в просторите мъгливи
тях волен и копнеещ вик зове.

Над тях високо в дълги върволици
прелитат смело стадо диви птици,
отиват към незнайни брегове.


КРЪЩЕНЕ

От черква идат. Майка в двора още
ги среща - кръстен първенец поема.
Подновен с внук, стар свекър скъпи гости
завежда весел в стаята голяма.

Трапезата всред сложена е вече.
Наоколо поканените сядат.
Молитва първом кръстникът изрече.
Прекръстват се и почва се обедът.

За здравето на първото отроче
надиганата бъклица клокочи
и от ръце в ръце безспир минава.

И от иконостаса на стената
Христос с усмивка блага на устата
трапезата безмълвно благославя.


СТАРИЯТ БРЯСТ

Над черковното кубе високо
връх извишва в синия простор
брястът. Клони разпрострял широко
бди над гробове в черковний двор.

Не веднъж го буря разлюлява,
гръм го неведнъж до днес ломи,
но чело все смело той възправя,
все пак зеленей се и шуми.

Преживял връстници - сам самотен.
Свят отгледал и сега сиротен,
горд е още, че и в старостта

от върхът му, дето е гнездото,
всякоя година на селото
щъркът известява пролетта.

——————————

сп. „Родна мисъл”, г. 1, кн. 1, 1921 г.