ГРОБЪТ НА ХРИСТО БОТЬОВ

Никола Ракитин

ГРОБЪТ НА ХРИСТО БОТЬОВ

Три дни усилен поход през огън,
три нощи без почивка и без сън;
по голи върхове в бой за свобода
с дружина вярна паднал млад войвода.

Разкъсали са зверове меса,
измили кървите дъжд и роса,
по чуки и усои кости бели
са ветрове и бури разпилели.

Юнашка смърт в безброден пущинак,
по урви и скали ни кръст, ни знак.
Днес на певеца-мъченик за роба
не може никой да посочи гроба.

О, не, навред е той из роден кът,
де вихри са му пръснали прахът -
на север там от Дунав до Балкана
из равнината с кървав пот обляна.

На юг до беломорски брегове,
насеяни с незнайни гробове;
о, вред е гробът му, вред, де за простори
сърце копнее, страда и се бори.

Вред е той, де за правда и любов,
за жертви към народа си готов
уречен край през плам и гръм намира
духът юнашки, който не умира.


УТРО

Чувате ли? - Разсъмва - пеят петлите,
изток се разтвори, побеле.
Чуден ще бъде ден - зове ни той всите
на труда в безбрежното поле.

С кръв е браздена целината хлебородна,
с пот росени хълм и равнина -
хвърляйте, братя, във душата народна
на доброто здравите зърна!

——————————

сп. „Народна целина”, г. 2, кн. 8, 1927 г.


СТРЪК СЪМ…

Стрък съм, Господи, от твойта нива,
която зрее и очаква жътва;
като зърно с мъдрост се налива,
в страдания душата ми просветва.

Аз небе не виждам още ведро,
за хляба грижата не ми е лека,
ала всеки ден раздавам щедро
и свойта вяра, и любов в човека.

Иде ден на благодат велика
и през морето от сълзи безкрайни
виждам как ще цъфне и заблика
живот връз гробовете ни незнайни.

——————————

сп. „Народна целина”, г. 3, кн. 6, 1928 г.