ПИСМО НА НИКОЛА РАКИТИН ДО ДЕЦАТА МУ

Предсмъртно писмо на поета Никола Ракитин до децата му

Мили и хубави мои деца Лили, Светла и Биса.

Тъй благ и добър към вас, такъв бях и към другите.

Не съм допускал затова, че върху мене зли хора ще се отнесат жестоко. Моят последен бащински съвет е да се пазите от зли хора.

Слушайте майка си, която тъй много се грижи за вас.

Аз ви оставям едно богатство, моите песни, в които звучи душата ми. Четете тия песни и душата на вашия татко Кольо ще бъде винаги с вас.

Прегръщам ви и ви целувам…

Ваш татко Кольо