Светозар Казанджиев

Светозар Илиев Казанджиев е роден на 19 октомври 1952 г. в с. Гълъбово, Смолянска област. Средно образование получава в Райковската гимназия - Смолян, смятана от земляците му за „Родопския университет”, завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”. В Академията за обществени науки и социално управление - София получава второто си висше образование - управление на културата. Работил е в тютюнев склад, бил е на организационна работа в ДКМС, ОФ и ОК на БКП - Смолян, директор на Фолклорен ансамбъл „Родопа” - Смолян. Повече от 25 години е зает в областта на културата. Творческата му дейност датира от ранното ученичество. Първите си творби печата във в. „Родопски устрем”, „Народна младеж”, „Пулс”, „Работническо дело”, списание „Родопи”, „Жената днес”. От началото на 90-те години на миналия век е член на Съюза на българските писатели и дългогодишен председател на Дружеството на СБП в Смолян. Член е и на Съюза на българските журналисти. Повече от 15 години е нещатен, хоноруван и щатен кореспондент на вестниците „Земя”, „Дума”, „Отечествен глас”, „Сега”, „Български писател”, „Словото днес”. Негови разкази, есета, очерци, пътеписи и др. са публикувани в почти всички вестници и списания, които излизат в България. Автор е на книгите: „Сълза от Сухото дере” (1991), „Да убиеш динозавър” (1993), „Десет разказа за любовта и един против нея” (1994), „Стъпки върху жарава” (1997), „Валя Балканска. Глас от вечността” (1999, 2004, 3. прераб. и доп. изд. 2008), „Земя, погалена от Бог” (2002), „Неповторимата Надежда Хвойнева” (2002), „Прокълнат и благословен” (2004), „Ела до мен” (2006), „Рожен пее” (2006), „Последната изповед на Апостола” (2009, 2010), „Горовладелци и стопани” (2011), „Орфически мистерии”, „Родопите в българската литература”, „Непознатият Китай” (2012), „Милост” (разкази, 2017), на албуми за Смолян и общини в областта, сценарии за филми, концерти и спектакли. Две негови книги: „Земя, погалена от Бог” и „Последната изповед на Апостола” са наградени с национални награди. Първата с годишната награда на СБП - 2004 г., а втората с литературната награда на името на народния писател Николай Хайтов - 2010 г. Има няколко регионални награди за литература и журналистика, организирани от творчески, обществени и държавни институции. Женен, с две деца и четири внуци. От 2012 г. е редактор в областния вестник „Родопи вест”.


Публикации:


Проза:

ОЧИЛА, ПРЕДАТЕЛСТВО, ЛЮБОВ/ брой 36 януари 2012

МИЛОСТ/ брой 101 декември 2017

ПРОСЯКЪТ/ брой 101 декември 2017

ЛЮБИМЕЦ НА ВЛЪХВИТЕ/ брой 104 март 2018

БЕЛИЯТ ЛЕБЕД/ брой 108 юли 2018

МАКЕДОНЧЕТО/ брой 110 октомври 2018

ХЛЕБАРЯТ/ брой 111 ноември 2018

ДА ПОГРЕБЕШ СЪРЦЕТО СИ/ брой 113 януари 2019

ПОЛКОВНИК В ПЕНСИЯ/ брой 125 февруари 2020

ТАВА „НАДУПЕНИ” КАРТОФИ/ брой 125 февруари 2020

МАРКО ТОТЕВ ДЕН/ брой 150 септември 2022


Публицистика:

РОДОПСКИЯТ СОФРОНИЙ/ брой 2 октомври 2008

БЪЛГАРОЛЮБЕЦЪТ ОТ РОДОПИТЕ/ брой 20 май 2010

РОДОПСКАТА ПЕСЕН/ брой 104 март 2018

ХРИСТО ПОПКОНСТАНТИНОВ/ брой 121 октомври 2019

СТОЮ ШИШКОВ/ брой 121 октомври 2019

ВАСИЛ ДЕЧЕВ/ брой 121 октомври 2019

ЕКЗАРХ СТЕФАН I БЪЛГАРСКИ/ брой 121 октомври 2019

КОНСТАНТИН ЧИЛОВ/ брой 121 октомври 2019

ВАСИЛ ДИМИТРОВ (ЯНТАЙ КАВАЛОВ)/ брой 121 октомври 2019

АНАСТАС СТАЙКОВ/ брой 121 октомври 2019

ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ/ брой 121 октомври 2019

АСЕН ВАСИЛЕВ/ брой 121 октомври 2019

АНАСТАС ПРИМОВСКИ (ТАСО ПРИМО)/ брой 121 октомври 2019

КИРИЛ МАДЖАРОВ/ брой 122 ноември 2019

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ПОРТРЕТА НА КОНСТАНТИН КАНЕВ/ брой 122 ноември 2019

КИРИЛ ВАСИЛЕВ/ брой 122 ноември 2019

ДИМИТЪР ПЕТКОВ/ брой 122 ноември 2019

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ/ брой 122 ноември 2019

ЮРИ БУКОВ/ брой 122 ноември 2019

ПЕТЪР ПЕТРОВ/ брой 122 ноември 2019

СТАНИСЛАВ СИВРИЕВ/ брой 122 ноември 2019

СТОЙЧО ВЕЛКОВСКИ/ брой 122 ноември 2019

ВЕЛИЧКО КАРАДЖОВ/ брой 122 ноември 2019

УСИН КЕРИМ/ брой 123 декември 2019

ВЛАДИМИР АРДЕНСКИ/ брой 123 декември 2019

АНТОН ДОНЧЕВ/ брой 123 декември 2019

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ/ брой 124 януари 2020

ВЕЛИ ЧАУШЕВ/ брой 124 януари 2020

ВЪЛКО ГАЙДАРОВ/ брой 124 януари 2020

СВИЛЕН КАПСЪЗОВ/ брой 124 януари 2020

БИСЕР КИРОВ/ брой 125 февруари 2020

ВАЛЯ БАЛКАНСКА/ брой 126 март 2020

НИКОЛА ПАШОВ/ брой 127 април 2020

РУЖКО ЧЕЛЕБИЕВ/ брой 128 май 2020

ЕМИЛ УЗУНСКИ/ брой 129 юни 2020

БОЯН САРЪЕВ/ брой 129 юни 2020

ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ/ брой 134 януари 2021

ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ/ брой 134 януари 2021

НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ/ брой 134 януари 2021

ПЕТЪР МАРИНОВ/ брой 134 януари 2021

ВЛАДИМИР РИЛСКИ/ брой 134 януари 2021

РОСТИСЛАВ КАИШЕВ/ брой 134 януари 2021

КАМЕН БОЛЯРОВ/ брой 134 януари 2021

ДАФО ТРЕНДАФИЛОВ/ брой 134 януари 2021

УИЛЯМ МЕРЕДИТ/ брой 134 януари 2021

АТАНАС КАПИТАНОВ/ брой 134 януари 2021

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ/ брой 134 януари 2021

РАСУЛ ГАМЗАТОВ/ брой 134 януари 2021

АПОСТОЛ КИСЬОВ/ брой 135 февруари 2021

РАДКА КУШЛЕВА/ брой 135 февруари 2021

МИХАИЛ КАРАПАУНОВ/ брой 135 февруари 2021

МАНОЛ РАДИЧЕВ/ брой 135 февруари 2021

ПЕТЪР СТАЙКОВ/ брой 135 февруари 2021

ЛАСЛО НАГИ/ брой 136 март 2021

ГАНЧО КЕРЕЧЕВ/ брой 137 април 2021

ТОДОР ГУГИНСКИ/ брой 137 април 2021

НАДЕЖДА ХВОЙНЕВА/ брой 138 май 2021

НИКОЛА ГИГОВ/ брой 139 юни 2021

НАЙ-СЪКРОВЕНОТО/ брой 143 декември 2021

АКО БЯХ ДЯДО КОЛЕДА/ брой 143 декември 2021

АНДРЕЙ ПЕЧИЛКОВ/ брой 144 януари 2022

ЛЮДМИЛ СТАЙКОВ/ брой 144 януари 2022

ШЕФКЕТ ЧАПАДЖИЕВ/ брой 144 януари 2022

ГЕОРГИ МАЙОРОВ/ брой 145 февруари 2022

ВЕСЕЛИН ДЖИГОВ/ брой 146 март 2022

ТОДОР КОРУЕВ/ брой 146 март 2022

СТЕФАН ДАНАИЛОВ/ брой 148 май 2022

БОЙКА ПРИСАДОВА/ брой 151 октомври 2022

РОМАН ЗА ВЪЗМОЖНИЯ И НЕВЪЗМОЖЕН ЖИВОТ/ брой 154 януари 2023


Критика:

ВАСИЛ ВЕНИНСКИ - ИСТОРИК, ПИСАТЕЛ, УЧИТЕЛ/ брой 113 януари 2019


Интервю:

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ: „ПРАВЯ, КАКВОТО ТРЯБВА, ПЪК ДА СТАВА, КАКВОТО ЩЕ”/ брой 76 септември 2015


Интервю със Светозар Казанджиев:

СВЕТОЗАР КАЗАНДЖИЕВ: „ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МИЛОСТИ Е ТАЗИ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО”/ брой 103 февруари 2018


Критика за Светозар Казанджиев:

ВИК ЗА МИЛОСЪРДИЕ/ автор: Димитър Златев/ брой 101 декември 2017

БЕЗМИЛОСТНО СВЕТОЗАРИЕ/ автор: Георги Майоров/ брой 102 януари 2018

МИЛОСЪРДИЕТО НА ЧОВЕКА СЪС СЪРЦЕ/ автор: Красимира Кацарска/ брой 103 февруари 2018

МИЛОСТ ЗА ВСИЧКИ/ автор: Никола Иванов/ брой 105 април 2018

ИСТОРИИ, КОИТО ПРАВЯТ СВЕТА ПО-ШИРОК/ автор: Здравка Евтимова/ брой 108 юли 2018

ИМЕНА - ГОРДОСТ ЗА РОДОПА/ автор: Димитър Златев/ брой 121 октомври 2019

ЦЕННА РОДОПСКА ХРИСТОМАТИЯ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 123 декември 2019

ЕПОПЕЯ ЗА НЕЗАБРАВЯНЕ/ автор: Георги Майоров/ брой 127 април 2020

НО ЖИВОТЪТ Е ДАР ЗА ЖИВИТЕ, НАЛИ?…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 129 юни 2020

ХРИСТОМАТИЯ ЗА ПЪТЯ/ автор: Иван Есенски/ брой 132 ноември 2020

ПРИНОС КЪМ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НИ НАСЛЕДСТВО/ автор: Продрум Димов/ брой 132 ноември 2020

ЦЕННА РОДОПСКА ХРИСТОМАТИЯ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 132 ноември 2020

ДАРОВИТ СИН НА РОДОПА/ автор: Пенчо Чернаев/ брой 136 март 2021

ЗА ДОСТОЙНИТЕ ЧЕДА НА РОДОПА ПЛАНИНА/ автор: Благовеста Касабова/ брой 140 септември 2021

КНИГА ЗА ЛИЦАТА НА ДНИТЕ/ автор: Иван Есенски/ брой 146 март 2022

ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕБЪДИЕ НА РОДОПИТЕ/ автор: Георги Майоров/ брой 154 януари 2023


За Светозар Казанджиев:

МЪЛЧАЛИВА ИЗПОВЕД / автор: Георги Майоров/брой 25 януари 2011

МИЛОСТТА КАТО МЕЧТА, СМЪРТ, НО И КАТО ЛЮБОВ/ автор: Лияна Фероли/ брой 103 февруари 2018