Васил Венински

Васил Венински е роден на 30.01.1954 г. в село Павелско, Смолянска област. Завършил е специалност химия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и следдипломна специализация в СУ „Климент Охридски”. Работил е на различни места и длъжности в системата на средното образование и притежава първа квалификационна степен. Той е автор и съавтор на 25 книги. В съавторство участва в антология „От Рупчос до Рожен” (2006), в сборниците „Скъпоценни камъчета” (2009) и „Ветрилото на дъгата” (2010), във всички издадени досега дванадесет тома алманаси „Нова българска литература - Проза” (2009-2020), в по-младите им събратя „Нова българска литература - Хумор и сатира” (2015) и „Нова българска литература - Романтика (2019) “, в алманасите „Думите” (2019) на Български автори зад граница и „Християнски литературен алманах”(2021) на Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей”. Написал е книгата “Павелското училище - светилището от Средните Родопи” (2002, 2017), която намери място във витрините на Националния музей на образованието, Габрово. В белетристичните си книги „Деребейски времена” (2007), „Въгленчета от безкрая” (2011), „Разровена жарава” (2015), „Прекършена севда” (2019) и „Мъжко време” (2020) авторът опис-ва живота на родопчанина през турското робство и първите следосвобожденски години, като повечето му разкази са изградени върху основата на действителни случки и събития от историята на Средните Родопи. Всеки момент ще излезе второто издание на „Деребейски времена, което е изцяло преработено и допълнено с нови разкази, написани в типичния стил на автора. Васил Венински е включен в енциклопедия „Бележити българи на съвременна България” (2012), удостоен е с „Почетен знак на община Чепеларе” (2014), с плакет „За изключителни заслуги за издигане престижа на Община Чепеларе” (2017) и редица други престижни награди. Член е на Съюза на българските писатели и на Дружеството на писателите в град Смолян.

За връзка с автора: vasilveninski@abv.bg


Публикации:


Проза:

ПАКОСТ/ брой 15 декември 2009

ВЛАСТ/ брой 16 януари 2010

ГРЯХ/ брой 17 февруари 2010

ТРИ РАЗКАЗА/ брой 110 октомври 2018

ТЕСКЕРЕ ЗА РАЯ/ брой 111 ноември 2018

РАЗРОВЕНА ЖАРАВА/ брой 111 ноември 2018

ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА/ брой 112 декември 2018

ХАЙРЕДИН ПАША/ брой 112 декември 2018

КАРА-СЕВДА/ брой 113 януари 2019

ВЪЛЧЕ ОТМЪЩЕНИЕ/ брой 114 февруари 2019

ОБИЧ/ брой 115 март 2019

ОТМЪЩЕНИЕ/ брой 116 април 2019

ЗЛАТНА ЯБЪЛКА/ брой 117 май 2019

ЧУДОТО/ брой 118 юни 2019

ЛЪЖАТА/ брой 127 април 2020

ЧУМА/ брой 128 май 2020

ВЪЛЧЕ ВРЕМЕ/ брой 129 юни 2020

КРЪСТЕЛНИКОСКИЯТ ДРАКОС/ брой 129 юни 2020

МИЖУ ОСМАН/ брой 129 юни 2020

АХМЕД АГА/ брой 129 юни 2020

НАЙ-ДОБРИЯТ ЧОВЕК, КОГОТО ПОЗНАВАМ/ брой 129 юни 2020

ОРИСИЯ/ брой 129 юни 2020

ДОСТЛУК/ брой 130 септември 2020

КОМИТСКО ИМАНЕ/ брой 130 септември 2020

МОЯТА СТАРОВРЕМСКА СВАТБА/ брой 131 октомври 2020

СЪРЦЕ НАЗАЕМ/ брой 131 октомври 2020

ПОЧИТ/ брой 132 ноември 2020

ОТКРАДНАТА ХУБОСТ/ брой 132 ноември 2020

ГРЕХОВНА СЕВДА/ брой 133 декември 2020

ЧУДОВИЩЕТО/ брой 133 декември 2020

ХАИР/ брой 133 декември 2020

ПЕТАЧЕТО/ брой 134 януари 2021

БОЖИЕ ДЕЛО/ брой 134 януари 2021

ДЕРВИШ БАБА/ брой 135 февруари 2021

КЛОПКА/ брой 136 март 2021

МЕЛЕК БЕЙ/ брой 136 март 2021

СВЕТИЦАТА/ брой 137 април 2021

ЖЕНСКИ СЪД/ брой 137 април 2021

ИЗПОВЕД/ брой 137 април 2021

БОЖИЯ ОТПЛАТА/ брой 138 май 2021

БОСИЛКА/ брой 139 юни 2021

ЧОВЕЩИНА/ брой 139 юни 2021

ДЯЛАН КАМЪК/ брой 139 юни 2021

ХРАЛУПАТА/ брой 141 октомври 2021

РОДОПСКО ХАЛИЩЕ/ брой 141 октомври 2021

ИЗРОД/ брой 144 януари 2022

СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР/ брой 144 януари 2022

МЕТКО/ брой 144 януари 2022

ТОСУН БЕЙОВО ИМАНЕ/ брой 144 януари 2022

ПРОМЕТЕЕВ ОГЪН/ брой 146 март 2022

ЗЛОДЕЯНИЕ/ брой 146 март 2022

ПРЕКЪРШЕНА СЕВДА/ брой 148 май 2022

РЪЖЕНАТА НИВА/ брой 153 декември 2022

РУПЧОСКА ИСТОРИЯ/ брой 153 декември 2022

СВАТБАТА/ брой 153 декември 2022

ИЗБОРИ/ брой 153 декември 2022

ТРИНАЙСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА/ брой 154 януари 2023

МАКЕДОНСКО ХОРО/ брой 154 януари 2023

ХАДЖИ АСАН/ брой 155 февруари 2023

ПЕРДАХЪТ/ брой 155 февруари 2023

ИМАНЕ/ брой 157 април 2023

ТЪМРАШКАТА РЕПУБЛИКА/ брой 158 май 2023


Критика:

В СЯНКАТА НА ЮЗЕНИЦА/ брой 15 декември 2009

ПРОЗА ЗА ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ/ брой 112 декември 2018

ДЕ ДА БЕШЕ НА КИНО…/ брой 141 октомври 2021


Публицистика:

ОСОБЕН УРОК, ИЛИ ИЗКУСТВОТО ДА (НЕ) СМЕ ДОБРОНАМЕРЕНИ/ брой 150 септември 2022


Критика за Васил Венински:

ЗА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ - С ОБИЧ СИНОВНА/ автор: Георги Гривнев/ брой 112 декември 2018

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР/ автор: Георги Гривнев/ брой 113 януари 2019

РАЗКАЗИТЕ НА ВАСИЛ ВЕНИНСКИ СА МНОГО ПОДХОДЯЩИ ЗА ЕКРАНИЗАЦИЯ/ автор: Станислав Семерджиев/ брой 113 януари 2019

НОВО ДАРОВАНИЕ В РАЗКАЗА/ автор: Димитър Златев/ брой 113 януари 2019

ВЪГЛЕНЧЕТА ОТ БЕЗКРАЯ НИ ПОКАЗВА ВЕНИНСКИ/ автор: Георги Узунов/ брой 113 януари 2019

ВАСИЛ ВЕНИНСКИ - ИСТОРИК, ПИСАТЕЛ, УЧИТЕЛ/ автор: Светозар Казанджиев/ брой 113 януари 2019

ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ КОРЕНА/ автор: Иван Д. Христов/ брой 115 март 2019

НИКОЯ ПОБЕДА НЕ ВРЪЩА МЪРТВИТЕ/ автор: Георги Гривнев/ брой 131 октомври 2020

ФОРМУЛАТА НА ЛЮБОПИТНИЯ РАЗКАЗ/ автор: Георги Майоров/ брой 138 май 2021

САМОБИТЕН РОДОПСКИ РАЗКАЗВАЧ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 138 май 2021

САМОБИТЕН ПИСАТЕЛ И РОДОЛЮБЕЦ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 151 октомври 2022

ЦЕННА ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА/автор: Иван Д. Христов/ брой 154 януари 2023

ПРИКАЗНО СЛОВО ЗА ЖИТЕЙСКИ ИСТИНИ/ автор: Георги Майоров/ брой 167 април 2024