ЦЕННА ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА

Иван Д. Христов

Писателят Васил Венински е изявен родопски разказвач. Той е автор на шест сборника с разкази и на публицистичната книга “Павелското училище светилището на Средните Родопи”.

Наскоро Венински поднесе на читателите втората си публицистична книга „Ловни страсти в пазвите на Радюва планина” /Изд. „Екобелан”, 2022/, посветена на Ловно рибарската дружинка в родното му село. Това е впечатляващ по своя характер художествено - документален труд, посветен на лова и ловното движение в Павелско и бившата Рупчоска околия в Родопите.

Книгата е написана с публицистична страст и умение, а изложението на материала в нея е научно, успешно втъкано в художествената тъкан на повествованието. В предисловието ? авторът споделя: „Всеки факт в този труд е изцяло придобит по пътя на научното изследване… Целта е не изследването да се хареса на всички, а да е изцяло истинско и достоверно, базирано на факти”.

Пишейки преди години за павелското училище, а сега за павелската ловна дружинка, писателят същност пресъздава епизоди от историята на едно от най-старите села в Средните Родопи.

„Ловни страсти в пазвите на Радюва планина” е обемен изследователски труд от 340 страници. За да напише тази „ловджийска сага” Васил Венински обикаля по големи библиотеки и държавни архиви в страната. Събира добросъвестно неизвестни факти и документи. Анализира, сравнява и обобщава събраният фактологичен материал, без да жали труд и време. Ценни сведения за ловната дружинка и снимки , авторът  събира и от местни деятели и ловци.

Впечатляват обособените като отделни части в книгата раздели, които систематизират огромната информация за многообразните ловни дейности през различните исторически периоди. Изтъква умението на автора увлекателно да разказва, като отсява незначителното и обобщава водещото през годините. Наред с богатия снимков материал от черно - бели и цветни снимки, в книгата са поместени и справки, таблици и други.

Художествено - документалния текст е систематизиран и структуриран в петнадесет раздела. Авторът започва с кратък исторически обзор включващ - човекът и лова, първите ловци, развитието на лова във времето, спира се на организираното ловно движение в България.

Запознава читателя с миналото на Рупчос и Павелско в кратка историческа справка. Акцентува на създаването на ловджийското дружество в селото, неговите основатели и първите му крачки през периода 1902 - 1912.

Венински проследява аналитично и описва, подкрепено с множество факти, документи и снимков материал павелските ловци и тяхното участие във войните за национално обединение 1912 - 1918. Спира се на въпроса за изселването на мюсюлманите от селото през този период, както и на учредяване на Второто Долнорупчоско ловно дружество в Хвойна.

В раздела „Ловът между двете световни войни” интерес представляват главите: „Нови павелски заселници” и „Изграждането на ловен дом в Рупчос”.

Другият важен раздел обхваща периода 1944 - 1989. Авторът го посвещава на възстановяването на дружеството в Хвойна, построяването на старата ловна хижа, на достиженията на павелските ловци и ръководителите на дружинката до разделянето ? на две самостоятелни единици.

В „Най-новата история 1990 - 2022″, Венински акцентува на разделянето на павелската дружинка, строежа на ловни хижи, на Сдружение „Ловно - рибарско дружество „Персенк” - Хвойна и на ловците и риболовците „Чернатица” -Хвойна, и тяхната ловно -стопанска дейност.

В новата си книга Васил Венински умело вмъква в съдържанието и няколко художествени разкази: „Групов лов на дива свиня през 1905 година”, „На лов в Лясково през 1918 г.”, „Ловджийска солидарност”, които са втъкани в художествено - документалната и идейна цялост на текста.

Авторът разглежда в отделни раздели ловните трофеи, рекорди и постижения на ЛРД - Павелско, спира се на по-важни дати от живота и дейността на дружинката, обособява ценна справочна „галерия” на павелските ловци от създаването на дружинката до днес.

Вместо епилог Венински описва „Ловно - риболовни небивалици” - истински случаи, забавни и хумористични истории от живота на павелската дружинка, и нейните „зевзеци”.

Историята за лова и ловното движение в Павелско и Рупчос  завършва с „приложения”, в които летописецът посочва библиографските източници, начинът на оценяването на ловните трофеи, на сертификати за медали и трофеи, поместен е и „Етичният кодекс на ловците от Европейския съюз”.

Написана честно и добросъвестно книгата има безспорен принос към историята на Павелско и миналото на района на бившата Рупчоска околия. Тя не е сбор от факти, спомени и имена, а ценен летопис и част от биографията на хората споменати в нея. По този начин писателят надгражда историята на родното си село Павелско и на Рупчос, като оставя на читателите едно честно и обективно свидетелство за хората от този край, посветили се на лова.

„Ловни страсти в пазвите на Радюва планина” на писателя Васил Венински е написана талантливо и оригинално. Тя има приносен характер не само за ловното движение в Павелско и Рупчоския регион на Родопите, но и в национален аспект. Това е една уникална по своя специфичен характер книга, чрез която авторът съумява да убеди читателя в обществената значимост на лова и ловното движение в страната.