САМОБИТЕН ПИСАТЕЛ И РОДОЛЮБЕЦ

Иван Д. Христов

Родопският писател Васил Венински поднесе на читателите новата си книга с разкази „През иглени уши” / Изд. „Екобелан” - 2022 /. Той е автор на публицистичната книга „Павелското училище - светилището на Средните Родопи” и на сборниците с разкази: „Деребейски времена” /две издания/, „Въгленчета от безкрая”, „Разровена жарава”, „Прекършена севда” и „Мъжко време”.

В своите разкази писателят описва живота на родопчани през турско робство и първите следосвобожденски години, като повече от тях са изградени върху основата на действителни случки и събития. Родолюбието е водещо чувство в тях.

Васил Венински е свързан кръвно и духовно с бита и драматичното минало на родопчани, запазено в легенди, предания и народни песни, затова и разказите му в „През иглени уши” звучат достоверно.

Те ни завладяват с тънкия психологизъм, интригуваща фабула и силно художествено въздействие /„Хайредин паша”, „Тескере за рая”, „Бабахък”, „Притча за вярата”, „Хралупата”, „Ръжената нива”, „Македонско хоро”, „Сватбата” и други /. Писателят скромно нарича своите разкази „Авелзамански истории”.

Разказите на Венински не се свеждат до грубо противопоставяне на българи и турци през смутното време - в разказаните истории е изведен на преден план общочовешкия стремеж за свобода, хуманизъм и разбирателство, въпреки различната етническа и религиозна принадлежност на персонажа.

Самобитният писател и родолюбец Васил Венински умело разравя жаравата на забравени легенди и предания свързани с робството, в която тлеят живите въгленчета на българския дух, който ще надживее тиранията и възкръсне за нов живот.

Темата е продължена и в последната му книга „През иглени уши - разкази, хвалби, укори”, където освен разказите написани в типичния увлекателен стил на автора, може да се насладим и на калейдоскоп от мнения и литературни оценки за неговото творчество.

Композиционно книгата е структурирана в пет раздела : „Разкази”, „Хвалби”, „Когато гръм удари” /с подзаглавие „Укори”/, „Как ехото отвръща”, „Съдникът” /с подзаглавие „Негово величество читателят”/.

Ето какво споделя литературният критик Георги Н. Николов за новата книга на Венински: „Върху сюжета на всеки разказ, сякаш арка шевица се открояват вижданията му за добро и зло, за истински значимото, за родовата памет и интимните човешки копнежи. За нравственото израстване на личността и за моралните й устои, за хубавото и лошото… Сборникът „През иглени уши” е ново реалистично и въздействащо стъпало в творчеството му”.

Разказите включени в „През иглени уши” са сред най-доброто, което сътворява талантливото перо на Васил Венински, в този най-характерен за родопските разказвачи жанр.

Те дават една обобщена представа за цялостното негово творчество и безспорната му дарба на разказвач.