Благовеста Касабова

Благовеста Касабова е родена в гр. Козлодуй. Завършила е Девическа гимназия в Плевен и българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на 15 книги, между които: „Калина Малина“, „Дълг и слава“, „Първообраз на света“, „Богородица на свободата“ (за Баба Тонка Обретенова), „Ръми в душата ми“ (за Мара Белчева), „Чудотворката“ (за Фани Попова-Мутафова), „Минало неотминало“, „Обич за обич“ (литературна анкета с Евтим Евтимов), „Неделна книга“ (в съавторство с Нина Андонова). В момента е първи заместник-главен редактор на вестник „Новият пулс“.


Публикации:


Публицистика:

ЗА ПИСАТЕЛИТЕ СТАРЦИ, АНОНИМКИТЕ И МОРАЛА НА ПИСАТЕЛЯ/ брой 17 февруари 2010

ИЗВЕСТНАТА И НЕИЗВЕСТНА ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА/ брой 50 април 2013

ТАКИВА МИ ТИ РАБОТИ/ брой 52 юни 2013

БЯЛА ПТИЦА/ брой 53 юли 2013

ГЪРЛИЦАТА НА ПОЕТА/ брой 89 ноември 2016

НОВОТО СПИСАНИЕ „ЮЖНО УТРО”/ брой 111 ноември 2018

ОТ ТРЪНИ НЕ СЕ БЕРАТ СМОКИНИ/ брой 129 юни 2020

ИЗ „НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ” (2020) / брой 138 май 2021


Критика:

ПО СЛЕДИТЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО/ брой 18 март 2010

С МЕНЕ Е ПЪТЯТ…/ брой 21 юни 2010

ИЗКАЧВАНЕ ПО СКЛОНОВЕТЕ НА ПАРНАС/ брой 49 март 2013

„ЩЕ СПРАТ ЧАСОВНИЦИТЕ НЯКОЙ ДЕН”…/ брой 49 март 2013

АКО УМРЕ И ЕДНА ЧОВЕШКА ДУША/ брой 50 април 2013

ПОЛЕТ С “ВИДИМИ” КРИЛЕ/ брой 57 декември 2013

ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ/ брой 83 април 2016

СТАМБОЛОВ - НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ/ брой 85 юни 2016

ХУДОЖЕСТВЕНО-ДОКУМЕНТАЛЕН ЛЕТОПИС/ брой 91 януари 2017

ПО ВОЛЯТА НА СЪРЦЕТО/ брой 91 януари 2017

УСПЕХЪТ НА ЕДНО НАДГРАЖДАНЕ/ брой 92 февруари 2017

НАПЪЛНИХ ОЧИТЕ И СЪРЦЕТО СИ… / брой 93 март 2017

КРАХЪТ НА „ОСТРОВ „КРАХ”/ брой 96 юни 2017

ЗА КНИГАТА НА ВИКТОРИЯ КАТРАНОВА „СЕЗАМ, ЗАТВОРИ СЕ!”/ брой 101 декември 2017

СЪВРЕМЕНЕН ЛЕТОПИСЕЦ НА МИНАЛОТО/ брой 103 февруари 2018

ЗА ВРЕМЕТО И НЕГОВИТЕ ГЕРОИ/ брой 107 юни 2018

В СВЕТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ОТ НАС…/ брой 107 юни 2018

ЗНАК ОТ КАМЪКА ОБРОЧЕН/ брой 114 февруари 2019

ЗА ЛЮБОВТА, МРАКА И СВЕТЛИНАТА/ брой 114 февруари 2019

ПО ПЪТИЩАТА НА ЛЮБОВТА/ брой 115 март 2019

ХОРИЗОНТИТЕ НА ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШЕН СВЯТ НА ЧОВЕКА/ брой 116 април 2019

ЗА ИДЕЙНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА КРИТИКА/ брой 118 юни 2019

БЪЛГАРСКОТО МОРЕ В СЪРЦЕТО НА КРИТИКА/ брой 125 февруари 2020

ЩРИХИ КЪМ ТВОРЧЕСКИЯ ПОРТРЕТ НА НИКОЛА ФИЛИПОВ/ брой 126 март 2020

РАЗКАЗИ ОТ НЕДРАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА/ брой 126 март 2020

ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА/ брой 126 март 2020

ПЪТЯТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО/ брой 128 май 2020

ВЪВ ФОКУСА НА ВРЕМЕТО/ брой 128 май 2020

ЛИРИЧНА ПРОЗА/ брой 129 юни 2020

ЗА НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА/ брой 135 февруари 2021

АЗ СЪМ БЪЛГАРИЯ/ брой 136 март 2021

ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА ЕДИН МЛАД АВТОР/ брой 136 март 2021

ОТВЪД ЗАБРАВАТА/ брой 136 март 2021

„ВЛЮБЕНИЯТ МОМЪК” - ПОСЛАНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗЯВАЩАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА/ брой 137 април 2021

ПОСЛАНИЯ ЗА ДОБРО КЪМ МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ/ брой 138 май 2021

С ТАЛАНТ И КУРАЖ - ЗА СОЦИАЛНИТЕ НЕДЪЗИ/ брой 138 май 2021

СВЕТЛАТА И ТЪМНАТА СТРАНА НА 2020 Г./ брой 139 юни 2021

ЗА ДОСТОЙНИТЕ ЧЕДА НА РОДОПА ПЛАНИНА/ брой 140 септември 2021

С ОБИЧ И БОЛКА…/ брой 142 ноември 2021

ПОЧИТ КЪМ КЛАСИКА И ВСИЧКО, КОЕТО ТОЙ СИМВОЛИЗИРА/ брой 151 октомври 2022

ЕДНА НОСТАЛГИЧНА РАЗХОДКА/ брой 156 март 2023

ЗА БОЛКАТА И ОБИЧТА КЪМ ПТИЦИТЕ И ХОРАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА/ брой 167 април 2024


Интервю:

ЙОТО ПАЦОВ: «НАД БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЪМНЕ»/ брой 29 май 2011


Интервю с Благовеста Касабова:

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА: “В ЛИТЕРАТУРНАТА НИ КРИТИКА Е ПЪЛЕН ХАОС”/ брой 20 май 2010

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА: „ВРЕМЕТО Е БЕЗПОЩАДЕН СЪДНИК…”/ брой 78 ноември 2015

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА: „ИМАМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, С КОИТО ВСЯКА ЛИТЕРАТУРА БИ СЕ ГОРДЯЛА!”/ брой 93 март 2017


Критика за Благовеста Касабова:

ЗА БЛАГОРОДСТВОТО И ОБРАТНАТА МУ СТРАНА/ автор: Валентина Атанасова/ брой 19 април 2010

ЛИТЕРАТУРНОТО РАЗПЯТИЕ/ автор: Георги Майоров/ брой 94 април 2017

БАБА ТОНКА - МАЙКАТА НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ/ автор: Боян Ангелов/ брой 101 декември 2017

РЪМИ В ДУШАТА МИ/ автор: Кънчо Великов/ брой 118 юни 2019

ЗА ДВЕ ЗНАЧИМИ КНИГИ НА БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА/ автор: Иван Д. Христов/ брой 121 октомври 2019

НА КРЪСТА НА СЛОВОТО И ИСТИНАТА/ автор: Мина Карагьозова/ брой 125 февруари 2020

КАТО МИРАЖ, КАТО СТИХИЯ/ автор: Иван Есенски/ брой 130 септември 2020

ЩИТ СРЕЩУ ПРАЗНОДУМСТВОТО, БЕЗПАРДОННОТО БЕЗДАРИЕ И СЛОВОБЛУДСТВОТО/ автор: Юлий Йорданов/ брой 135 февруари 2021


За Благовеста Касабова:

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПОЕЗИЯТА/ автор: Иван Есенски/ брой 56 ноември 2013