ИЗКАЧВАНЕ ПО СКЛОНОВЕТЕ НА ПАРНАС

Благовеста Касабова

Появата на стихосбирката “Импресии” е малко необичайна. Тя е написана в ранната младост на поетесата, когато е възприемала света с доверие, когато помислите и мечтите са били светли, лъчезарни, необременени. Стиховете, сътворени тогава, носят наивността на чувствата и мислите, на очакванията…”Импресии” е част от поетичната същност на Йонка, пък и човешка биография, част от нея самата и то съществена част, която е основа на предишните й две стихосбирки - “Носталгия” и “Сезони”.
Прахът, криволиците, бурените и тръните, урвите и деретата по житейския друм, които е извървяла, са прекършили много мечти, нанесли са рани, оставили са белези, променили са възгледи, но не са успели да отнемат изострената чувствителност на сетивата, вълненията при допира с красотата, любовта, болката, човешкото несъвършенство, не са намалили страданието от грубостта на нравите и шетащата безпрепятствено несправедливост. Но това е после, в “Носталгия” и “Сезони”. Тук в “Импресии” преобладава светлата емоция,тук можем да открием умението й да съзира красотата в природата и да я пресътворява в образи и картини. Природата оживява пред очите ни и се превръща в одухотворен образ, осезаем, въздействащ. “Немирна буйна вечер пролетна,/ опиваща като вино./ Разцъфналите стари кестени/ пред нея свеждат в сън чело./ Вода и нежна, и разискрена/ в неспирен устрем - накъде?/ Неуловима, странна музика/ в сребристо-нежни цветове./… Младостта носи в себе си любовта. И любовта на лирическата героиня на Йонка Христова носи в себе си красотата - птичите песни, слънчевите лъчи, вишневия цвят. Поривът на чувството е изпълнен с енергия, пречистена от искреността на усещането за щастие, и тази бликаща като струя енергия я отнаса нагоре във висините. “Полита люлката нагоре./ Светът потрепва и отронва в косите ми / дъжд от листа и птичи песни/… Поглеждам те - светът потрепва/ и любовта ни се отронва/ със дъх на вишнев цвят от устните.
В “Импресии” са включени и няколко стихотворения, посветени на Гърция. Съзнанието на поетесата се раздвижва активно при съприкосновение със сенките на миналата слава, мощ и величие, с виденията на дълбоката древност, които продължават да живеят, забулени в легенди и възпявани от стародавни трубадури и днешни поети… Връщането към миналото е и себепознание. В “Импресии” поетесата е направила още една крачка към това най-трудно, но и най-възвишено усилие.

2000 г.