ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА ЕДИН МЛАД АВТОР

Благовеста Касабова

Бистра Ангелова - Янакиева навлезе в територията на литературата за деца през последните няколко години. Още с първата си книга „Мравчето Бръмзи” тя направи силно впечатление с яркия си талант да разказва увлекателно, да изгражда любопитни сюжети (съществен елемент от творчеството за деца), да открива оригинални - в мисленето и поведението си герои, да наслагва по естествен път игрови елементи.

Новата книга на Бистра Ангелова - Янакиева „Феята Толи” не само потвърди качествата й на творец с изострена чувствителност, но и надхвърли очакванията.

Един от трудните жанрове в литературата за малките читатели е римуваната приказка и римуваната приказна поема. И точно в този труден жанр авторката безспорно доказа възможностите си на творец за деца.

Бистра Ангелова - Янакиева владее словото, създава оригинален персонаж, изцяло свързан с духа и климата на днешното време.

Пътешествията на малката фея Толи са интригуващи и привличат вниманието на децата, те не само ги следят, но и съпреживяват случващото се с Толи на морето, сред ледените полета на Северния полюс, невероятните й срещи и приключения в Африка, в Австралия, в Антарктида.

Читателят „участва” емоционално в тях, не само заради любопитния сюжет, а и поради естественото - без всякакво усилие, римуване, то съвсем непосредствено подпомага лесното възприемане на фабулата и фантастичните истории в нея.

Звучното слово, ярката образност, мелодичната тоналност обогатяват цялостната атмосфера на приказната поема.

Прави впечатление и че младата авторка не се е изкушила от криворазбраната и изкуствено налагана „модерност” в съвременната литература за малките, а следва най-добрите и до днес живи образи, които са ни завещали Големите майстори на детската литература.

В приказната си поема „Феята Толи” Бистра Ангелова - Янакиева откроява и друг съществен елемент - значението на приятелството, доброто, милосърдието, взаимопомощта, красотата и омагьосващата сила на природата.

Тези и още много други човешки качества притежава нейната героиня - феята Толи. Показва ги при общуването с обитателите на континентите, които посещава и различните преживявания при срещите с обитателите им.

И така малкият читател непринудено и спонтанно се потопява в техния свят и в същото време опознава различните светове и начина на живот в тях.

Всички действия на героите в поемата са подчинени на идеята за същността на човешкото в човека, за неговото поведение и житейската му мисия.

Може само да ни радва, че един млад автор - чрез таланта си, се е посветил на хуманното възпитание и обичта към Родината - най-скъпото място за Толи, тъй като след всички интересни приключения и преживявания тя с радост се завръща у дома.

Сбогува се сърдечно със сълзи и с усмивка на уста.
Пак прегърна всички и потегли към родната страна.
България, родина скъпа, мила и неповторима!
Към теб се връща Толи. За нея ти си НАЙ-ЛЮБИМА!

Новата книга на Бистра Ангелова - Янакиева ни изпълва с вяра, че в съвременната литература за деца навлизат млади даровити автори с български дух, с обич към децата и мисъл за тяхното естетическо възпитание, с богат език и богато въображение. Автори, които изповядват изконни идейно-естетически ценности.