ПОЧИТ КЪМ КЛАСИКА И ВСИЧКО, КОЕТО ТОЙ СИМВОЛИЗИРА

Благовеста Касабова

Тодор Каракашев е един от най-известните и обичани автори, посветили значителна част от творчеството си на децата. Успехът му се дължи и на това, че съумява успешно да съчетава традициите, завещани от най-добрите майстори на детското четиво, със света на днешното дете, рожба на високите технологии.

Но Тодор Каракашев е проникновен изследовател на живота и творчеството на автори, посветили таланта си на малките читатели и оставили светла диря в развитието на литературата за деца.

Забравени (или пренебрегнати) днес от псевдотворци с високо (смешно и жалко) самочувствие, които смятат, че литературата за деца започва с тяхната поява.

Тодор Каракашев възкреси имената на Борис Априлов (чудесен разказвач, приказник с неподражаемо чувство за хумор, чиито произведения безспорно имат място сред класиците на четивото за деца. На Петя Караколева, чиито книги продължават да са търсени и днес от читателите.

И новата му книга за Богдан Овесянин със заглавие „Един скрит класик” е знак за изследователските му търсения.

Писателят, който чрез произведенията си - стихотворения, разкази и приказки, възпитава вече няколко поколения в родолюбие, посочва им какво е добро и зло, справедливо и несправедливо, какво е правда и кривда.

Тодор Каракашев проследява в „Един скрит класик” житейския и творчески път на скромния учител от Стрелча, откроява идейно-творческите му търсения, времето, през което е творил и неговите характеристики, темите и проблемите, които са вълнували Овесянин, трудния му път на развитие, природата, която е била негова вдъхновителка, социалната и професионална среда, в която се е движил, периодиката, в която е публикувал творенията си, борческия дух на панагюрския и стрелчанския край и достойните хора в тях, от които и той е неотменна част.

В обемното си и професионално издържано изследване на сътвореното от деликатния и тих учител от Стрелча, автор на вълнуващи стихотворения и приказки, Тодор Каракашев е анализирал пространно и задълбочено, с вещина не само литературното наследство, оставено от Богдан Овесянин, но и характерните белези на времето през което е живял и творил (30-те и 40-те години на миналия век), а също и човешките и творчески връзки с колеги учители, писатели, хора от родния край.

Особено се открояват разсъжденията на Тодор Каракашев върху отличителните черти на таланта на Богдан Овесянин, ва световъзприемането му, на неговата отдаденост на учителската си професия.

Погледнал е пространно и в творческата му лаборатория.

В края на книгата „Един скрит класик” Тодор Каракашев публикува оценки и размисли на приятели, писатели, близки на него хора за Богдан Овесянин като човек, съгражданин, автор на затрогващи лирично и емоционално произведения за деца, като приятел и съмишленик. И като родолюбец, гражданин, общественик и баща.

С издаването на книгите си за достойни и талантливи писатели на литература за малките читатели, живели и творили в различно историческо време с типичните си обществени порядки, Тодор Каракашев се откроява като един от сериозните и ерудирани историци, посветили значителна част от своето творчество изследванията си на все още недооценените надарени представители на художествени произведения за деца и оставили светла диря в състоянието и развитието на съвременната художествена литература за малките читатели.

„Един скрит класик” безспорно безспорно обогатява съвременната литературна история и опреснява паметта на онези днешни „писатели” да не забравят, че има талантливи техни предходници, без които няма и не може да има пълноценно развитие не само на литературата за деца, но и на цялостното развитие на съвременната българска литература.