„ВЛЮБЕНИЯТ МОМЪК” – ПОСЛАНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗЯВАЩАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА

Благовеста Касабова

Анелия Янковска-Сенгалевич е между най-даровитите съвременни автори на стихове, приказки, разкази за деца, съставител на учебници и дългогодишен ръководител на творческа работилница за обучение по литература в начален етап.

В новата си книга „Влюбеният момък” писателката е включила три вълшебни приказки със сюжет, в който хармонично съжителстват реални и приказни герои, населявали през времето българската душевност и бит, отразили националния ни манталитет.

В повествованието и на трите приказки - вътрешно обединени и идейно-художествено защитени в целостта на приказната повест, се откроява „кръстната вяра” на народа ни в чудото на добротата и на любовта.

Авторката умело съвместява героите с приказните персонажи, водена от наследени през вековете нравствени и духовни традиции, в които реалистично и митологично, легендарно и битово, вяра и съмнения, са неделима част от живота, а тук - движат действието паралелно.

Сюжетът на отделните приказки - части от повестта следват хронологията на драматичните събития, белязали живота на водещите действието герои - влюбеният момък и царицата, и на непреките участници - царят и неговата дъщеря.

Съдържанието и на трите приказки: „Вила Самовила”, „Влюбеният момък” и „Майчина молитва”, е наситено с лирична приказност, с християнско милосърдие и любов - майчина и божествена, с оригинално въображение и със сладкодумие.

Огорчена от студенината на царя - защото не му е родила престолонаследник, царицата го напуска тайно и заживява вдън горите, превръщайки се в самовила. След редица премеждия, очаквани и неочаквани, тя, осъзнала, че майчината любов е все още в сърцето й, се завръща в лоното на вярата и на семейството.

Впечатляваща е и саможертвеността на юначния момък към която го тласка голямата му искрена обич.

Във фабулното развитие на повестта предусещаме, че въпреки болезнените събития, които героите трябва да преодоляват, краят ще бъде щастлив.

Вълшебно-приказното въздействие на случващото се отразява емоционално върху възприятията на малкия читател. Емоционално и завладяващо е и въздействието на хубавият български език - мелодичен и многообагрен, част от съкровищницата на народните говори.

Прокрадват се и детайли или по-точно нотки на носталгично настроение по времето, когато приказният свят е смайвал детското възприемане.

Основната идейно-естетическа цел, върху която Анелия Янковска-Сенгалевич е построила приказната си повест, е, че само когато вярва истински и обича истински, човекът е добър и пълноценен и само така може да бъде опростен и спасен.

Докато четях „Влюбеният момък” имах усещането, че участниците в повествованието, а и самото повествование, са се вселили сякаш в душата на авторката, за да бъдат пресътворени художествено и да зазвучат и като притча за онези добродетели, които изграждат човека като личност.

Характеризирайки героите в момент на изпитание, Анелия Янковска-Сенгалевич изхожда от традициите, надгражда ги с нови елементи, с нова тоналност в съзвучие с днешното време.

Разказът се отличава с пастелна мекота на словото, детайли от магическия реализъм - характерен за вълшебните народни приказки, разчупване на изказа, с поглед към душевните процеси у героите, разгърнати в моменти на колебания или изпитания.

Авторката сполучливо използва акварелния щрих, поетичната импресивност, особено в природните картини, което, от своя страна, се отразява предимно върху духовното и нравственото формиране на героите.

Във „Влюбеният момък” ще усетим естествената за Анелия Янковска-Сенгалевич лирическа непосредственост, която е знаков белег, както за поетичните й творби, така и за нейните белетристичните произведения.

Приказният тон на повестта се изразява и в настроението, преживяването в досега с природата, общуването между действащите лица.

Същевременно може да се каже, че в новата си книга авторката разкрива и непознати страни на разказваческата си дарба - обогатява и уплътнява тонално атмосферата, прави чудесен преход между лиричното излъчване на изказа и реалното изграждане на образите, между усещането за интимност и психологическата натовареност, както и между поетично-метафоричната изобразителност - характерна за съвременната приказка, и зачитането на традициите, на характерните белези на вълшебните народни приказки.

Чудесните илюстрации на талантливия художник Тихомир Тодоров одухотворяват текста по вълнуващ въображението на младия читател начин и допринасят за въздействието на книгата.

Приказната повест „Влюбеният момък” на Анелия Янковска-Сенгалевич е едно безспорно завладяващо идейно-художествено послание към младото поколение - да носят в себе си вярата и любовта, за да бъдат пълноценни и хармонични личности.