Д. Б. Митов

Професор Димитър Борисов Митов (Д. Б. Митов), български литературен и театрален критик и историк, е роден на 08.03.1898 г. в град Казанлък. Завършва гимназия и литература в СУ. Специализира в Париж - Сорбоната и Колеж дьо Франс. Редактор на „Развигор”, „Литературни новини”, “Литературен глас” (1928-29-1944), както и на сборниците „Изкуство и живот”(1929), „Алманах Литературен глас” (1931), „Духът на новия свят” (1932). Автор на книгите „Знамена. Студии върху френската литература от 19 и 20 век.” (1933), „Писатели и книги. Статии върху българската литература.” (в 3 тома, т. І -1934, т. ІІ -1935,т. ІІІ -1937), „Световни лица. Статии и студии върху чуждите литератури”, „Белетристи. Студии върху А. Страшимиров, Елин Пелин и Йордан Йовков” (1940), „Очерки и критики” (1946), „Анри Барбюс - смел борец за мир” (1953), „Ромен Ролан” (1954), „От Виктор Юго до Андре Стил” (1956), „Борци за мир и демокрация” (1957). Превежда произведения на Дюма-баща, Дюма-син, Зола, Метерлинк, Рембо и мн. други. Член на БКП от 1944 г. Преподавател в СУ по западноевропейска литература и първи ректор на Държавното висше театрално училище (1948) - ВИТИЗ. Носител на престижното френско отличие “Палма академик” - за принос в популяризирането на френската култура. Негова съпруга е детската писателка Калина Малина (Райна Иванова Радева). Умира на 30.06. 1962 г. в София. Посмъртно са публикувани „Западноевропейската литература след Парижката комуна” (1973, 1976), „Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна” (1975, 1976, в съавторство с Ал. Пешев). Народен деятел на културата (1971, посмъртно).


Публикации:


Публицистика:

В ПАМЕТ НА СТРАШИМИР КРИНЧЕВ/ брой 31 юли 2011

ПЕСЕНТА НА БУРЕВЕСТНИКА/ брой 50 април 2013

БУАЛО/ брой 50 април 2013

ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПИЕР КОРНЕЙ/ брой 50 април 2013

ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВИКТОР ЮГО/ брой 50 април 2013

ИЗ „ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ” (1929)/ брой 56 ноември 2013

КРИТИК/ брой 76 септември 2015

ПОД УДАРИТЕ НА КЛЮКАТА/ брой 81 февруари 2016

БОРБИТЕ НА КНИГАТА/ брой 84 май 2016

ДВАЙСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СТРАШИМИР КРИНЧЕВ/ брой 84 май 2016

ВЕЛИКИЯТ ПРИМЕР/ брой 85 юни 2016

ОБАЯНИЕТО НА РАКИТИН/ брой 89 ноември 2016

БЪЛГАРСКА КОЛЕДА/ брой 90 декември 2016

СЪЧИНЕНИЯТА НА АПРИЛОВ/ брой 92 февруари 2017

БЛАГОРОДНИКЪТ САВА ОГНЯНОВ/ брой 92 февруари 2017

МЯСТОТО НА ГОРКИ В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА/ брой 92 февруари 2017

КИРИЛ И МЕТОДИЙ/ брой 92 февруари 2017

БЪЛГАРСКИ ИЗКУСТВА/ брой 95 май 2017

ЗНАЧЕНИЕТО НА „МОЗАЙКА”/ брой 97 юли 2017

Д-Р ДИМ. Т. СТРАШИМИРОВ/ брой 98 септември 2017

Д-Р МИХАИЛ ПУНДЕВ/ брой 100 ноември 2017

ГРАФИНЯ ДЕ НОАЙ/ брой 100 ноември 2017

ТОМА ИЗМИРЛИЕВ ПОЧИНА/ брой 100 ноември 2017

АЛЕКСАНДЪР ДЗИВГОВ/ брой 106 май 2018

СТОГОДИШНИНАТА НА ВАЛТЕР СКОТ/ брой 108 юли 2018

НИКИФОР п. ФИЛИПОВ ПОЧИНА/ брой 109 септември 2018

ИВ. СТ. АНДРЕЙЧИН ПОЧИНА/ брой 114 февруари 2019

СИМЕОН АНДРЕЕВ/ брой 115 март 2019

СЪДБАТА НА ПОЕТА/ брой 117 май 2019

ПРИМЕР ЗА МЛАДИТЕ ПИСАТЕЛИ/ брой 138 май 2021

ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 138 май 2021

НАРОДЕН БУДИТЕЛ/ брой 141 октомври 2021

ИВАН ВАЗОВ И Д-Р ИВ. Д. ШИШМАНОВ/ брой 141 октомври 2021

ЙЕЗУИТСКИ ПОДМЯТАНИЯ/ брой 145 февруари 2022

ИВАН ЛАЗАРОВ/ брой 145 февруари 2022

ВЕЛИК ПОДВИГ/ брой 145 февруари 2022

AСЕН ЗЛAТAРОВ/ брой 147 април 2022

В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ПУНДЕВ/ брой 159 юни 2023

ИЗ „НАШИТЕ ПОКОЙНИЦИ”/ брой 162 ноември 2023


Критика:

„РАЗКАЗИ НА МОРЯКА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК/ брой 90 декември 2016

„ВЕЛИКИ ВРЕМЕНА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК/ брой 90 декември 2016

„КАРНАВАЛ БЕЗ МАСКИ” ОТ СТОЯН МИЛЕНКОВ/ брой 90 декември 2016

„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ОТ Л. ВЛАДИКИН/ брой 92 февруари 2017

„ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН”, РАЗКАЗИ ОТ ЗМЕЙ ГОРЯНИН/ брой 92 февруари 2017

ДОБРИ НЕМИРОВ/ брой 99 октомври 2017

„ЗВЕЗДИ В ПРОЗОРЕЦА” - РАЗКАЗИ ОТ ВЛАДИМИР ПОЛЯНОВ/ брой 100 ноември 2017

„ПРОЛЕТ КРАЙ ЕЗЕРОТО” ОТ Н. ДЖЕРОВ/ брой 103 февруари 2018

ВЕСЕЛА СТРАШИМИРОВА - „МАРГИТА”/ брой 104 март 2018

П. В. ГЕНОВ - „ПОЕМИ”/ брой 108 юли 2018

НЕДЯЛКО МЕСЕЧКОВ - „ЖЕРАВИ ПРЕЛИТАТ НА ЮГ”/ брой 123 декември 2019

„ПИСМА ОТ ЗАТВОРА” ОТ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ/ брой 129 юни 2020


Критика за Д. Б. Митов:

„ПИСАТЕЛИ И КНИГИ”, т. II, ОТ Д. Б. МИТОВ/ автор: Пенчо Пенев/ брой 118 юни 2019

„ПИСАТЕЛИ И КНИГИ”, ТОМ I, ОТ Д. Б. МИТОВ/ автор: Петър Динеков/ брой 123 декември 2019