НЕДЯЛКО МЕСЕЧКОВ – „ЖЕРАВИ ПРЕЛИТАТ НА ЮГ”

Д. Б. Митов

Недялко Месечков - „Жерави прелитат на юг”, разкази, София, 1934

Недялко Месечков, познат вече на нашата публика като автор на няколко сборници с разкази и на „Звезден прах” - малки поеми в проза, в които авторът внася една развълнуваност пред големите социални въпроси на нашето време, ни предлага в „Жерави прелитат на юг” няколко разказа, от които художествено най-завършеният и композиционно най-издържаният е безспорно разказът „Мира”, рисуващ с една съзнателна жестокост и един груб реализъм известни отрицателни страни от нашите селски нрави.

Образът на чорбаджи Куцар, стар селски сатир, който обезчестява едно младо момиче, което впоследствие, за да задоволи „благоприличието”, „джиросва” забременяло на своя син-полуидиот и продължава да ухажва даже и като законна жена на своя син - е образ правдив и верен.

Недялко Месечков като че ли предпочита „жестокия разказ”, от който вее един съзнателен песимизъм.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, бр. 240, 24 юни 1934 г.