„КАРНАВАЛ БЕЗ МАСКИ” ОТ СТОЯН МИЛЕНКОВ

Д. Б. Митов

„Карнавал без маски” от Стоян Миленков

Популярният из цяла България куплетист Стоян Миленков е издал един сборник от избрани свои творби под горното заглавие. Едно спретнато, доста обемисто томче предлага на българския читател картина на българския политически живот от последните години и характеристика на социалния бит откъм неговата весела и комична страна.

Стоян Миленков е най-добрият представител на лекото куплетно творчество у нас. Той намира сюжетите си с винаги сигурна бързина и удря на място. Неговата природна добродушност често пъти смекчава поводите за жесток сарказъм, който прелива в нюанси в леките му куплети.

Авторът възпитаник на големите френски куплетисти, които се толкова много ценят в родната им страна и често пъти със своите стихове и песни те характеризират даден момент по-добре от най-аргументираната статия или студия.

И ако в другите страни куплетното изкуство е все пак за по-ограничен кръг, в България, благодарение на обиколките на Миленков из села и градове, то е широко популярно.

Сборникът на Миленков е разделен на няколко отдели: „Сатира”, „Война”, „Париж”, „Злободневия”, „Весели настроения” и „Сцени”. Особено интересни са стихотворенията, в които Миленков се подиграва с големи и малки партийни величия, а също така цикъла върху българския и парижкия живот на апаши и отхвърлени от обществото типове.

Изобщо изкуството на Миленков заслужава внимание и не бива да се отминава с пренебрежение. Книгата е придружена с хубав предговор от Ст. Чилингиров и изпъстрена с карикатури и скици от наши художници.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 6, 24.06.1934 г.