ДОБРИ НЕМИРОВ

Д. Б. Митов

Винаги атакуван от една определена среда в България, която вече няма никакво значение за читателите, Добри Немиров върви по своя път, без да се смущава.

Една жива радост се излъчва от цялата му фигура и затова приятната беседа е неговото най-голямо увлечение. В произведенията му винаги има една подчертана морална тенденция, която съвсем не пречи на оптимизма и радостта на писателя в живота.

Литературната си дейност Добри Немиров почва преди трийсет години, когато беше много трудно да се наложи човек, не както в днешните безкритични времена. Но въпреки всички несгоди, Добри Немиров продължавал да работи със завидна упоритост.

От 1912 год. насам той публикува почти всяка година по една книга, а също така участвува и във всички наши периодични издания. В отделни книги Добри Немиров е публикувал досега няколко тома разкази: „Нови дни”, „Разкази на редника”; повести: „Кошмар”, „Роб”, „Делба”, „Бедния Лука”; романи: „Другият” „Дело 9″, “Братя”, „Първи бразди”, „През огъня” и пр.

Във всички свои работи Добри Немиров ни се открива преди всичко като белетрист с определени тенденции, въпреки безпогрешния си реализъм. В това се състои и неговата оригиналност тук в България. Добри Немиров се интересува преди всичко от етични проблеми, което личи най-вече в последния негов роман „През огъня”.

В него той показва най-много своите качества на реалист-моралист, най-голямата причина да се отрича толкова много неговото творчество от някои „критици”, които никога почти не дирят мястото на всеки отделен художник, а искат непременно художественото творчество да бъде подредено по техните мъртви закони.

И ето сега, в цяла България се празнува трийсетгодишния юбилей на Добри Немиров. Най-доброто пожелание, което можем да отправим към юбиляра, е всички ония, които ще го чествуват да препрочетат още веднъж неговите произведения.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 5, 19.02.1933 г.