Димитър Кенанов

Димитър Вълчев Петров - Keнанов роден на 13 май 1949 г. Преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, професор, доктор на филологическите науки. Чете лекции по история на старобългарската литература, сравнително балканско литературознание, народопсихология и др. Лектор по български език, литература и култура в Санкт-Петербургския университет, Русия (1980-1984), Вилнюския университет, Литва (1996-2000), Талинския университет, Естония (2004-2008). Автор на над 200 статии, студии, рецензии, учебници, монографии на български, руски и италиански език. Книги: “Ораторската проза на Патриарх Евтимий Търновски” (1995), “Метафрастика. Симеон Метафраст и православната славянска агиография” (1997), “Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето” (1999), “Озареният Григорий Цамблак. По материали от Вилнюските ръкописни и старопечатни сбирки” (2000), “Старобългарска литература. Предговор, съставителство и коментар” (2000, 2006), “Славянска метафрастика (с приложение на жития за св. Сава Сръбски)” (2002), “Библия и старобългарска литература” (2006), “Българистични простори” (2007), “Крилатият въздухоходец Теодосий Търновски” (2010), “Небето на безмълвието. Книгата „Лествица” и нейният старобългарски превод” (в съавторство с Невена Гавазова) (2013), “Страници от книжовното наследство” (2014). Книгите са издадени предимно в издат. „ЖАНЕТ 45″ - Пловдив, а също - в изд. „ПИК”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, издат. „Слово” - Велико Търново.


Публикации:


Поезия:

ПЕСНИ ОТ НЕБЕСНАТА ДЪГА/ брой 127 април 2020

СЛИЗАТ КЕРВАНИ ОТ СЕВЕР/ брой 162 ноември 2023


Критика:

ВЛАДЕТЕЛ НА ДУМИТЕ/ брой 80 януари 2016

ЗА НОВОТО ТВОРЧЕСТВО НА РАДОСЛАВ ИГНАТОВ В КУЛТУРОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ/ брой 83 април 2016


Публицистика:

РАННИЯТ ЯНАКИ ПЕТРОВ/ брой 102 януари 2018

ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ - НЕЗАХОДИМАТА ЗАРЯ НА ЕДИН ЖИВОТ/ брой 102 януари 2018

ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК И НЕГОВАТА ВЕЧНА КНИГА/ брой 104 март 2018

МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК - ПРАВОСЛАВЕН ПРОПОВЕДНИК И СВЕТИТЕЛ/ брой 104 март 2018

СЪРЦЕТО МИ Е НЕЖНО ЗА ВОЙНИК/ брой 105 април 2018

ЗАБРАВЕНИ СТАРОБЪЛГАРСКИ РЪКОПИСИ/ брой 105 април 2018

ПЪТЯТ КЪМ УНИВЕРСИТЕТА/ брой 106 май 2018

НЕЗАБРАВА ЗА ОГНЯНА СВИЛЕНОВА/СВИЛИНА/ брой 106 май 2018

МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ИЗУЧАВАНЕ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА/ брой 127 април 2020

МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ИЗУЧАВАНЕ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА/ брой 127 април 2020

ИВАН ПЕЙЧЕВ: СЪРЦЕТО МИ ТЪГУВА НА БРЕГА/ брой 127 април 2020

ИВАН ДАВИДКОВ И ПСАЛОМСКАТА ПОЕТИКА/ брой 127 април 2020

ТРИПТИХ. ПОЕЗИЯТА НА ЯНКО ДИМОВ/ брой 128 май 2020

„ПЪТИЩА И ЛЮБОВ”: В ПАМЕТ НА НИКОЛА ИНДЖОВ/ брой 128 май 2020

ЮЛИЯ ДРУНИНА: ЛЮБОВТА Е ОРЪЖИЕ И ЩИТ/ брой 128 май 2020

ОГНЯНА СВИЛИНА: ВЯРВАЩА, ПРЕДИ ДА СЕ НАДЯВАМ/ брой 129 юни 2020

ВИДЕНИЯ ОТ ЮГ ПО АТАНАС ДАЛЧЕВ И НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ/ брой 129 юни 2020

ОГНЯНА СВИЛИНА: КОГАТО СЕТИВАТА ОПИРАТ ДО ЗАГАДКАТА/ брой 129 юни 2020

ОГНЯНА СВИЛИНА: СЪНЯТ НА ЖИВИТЕ/ брой 130 септември 2020

ОБРАЗИ НА ЕСЕНТА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ/ брой 131 октомври 2020

„ВИСОКО, ПРИ ИЗВОРА” (СВЕТЛОЗАР ИГОВ - ПЕТЪР ДИНЕКОВ)/ брой 131 октомври 2020

ГЛЪТКИ ЕСЕН В ПОЕЗИЯТА НА ОГНЯНА СВИЛИНА/ брой 131 октомври 2020

ПОЕТИКАТА НА СИМВОЛИЗМА И АТАНАС ДАЛЧЕВ(ТРИПТИХ „МИСТИЧЕСКА ВЕЧЕР”)/ брой 132 ноември 2020

ХРИСТО ФОТЕВ: А ТЪЙ СПАСИТЕЛНИ СА ДУМИТЕ/ брой 132 ноември 2020

ИВАН НИКОЛОВ: „ПЪРВО ТРЯБВА ДА АХНЕШ - И ТОГАВА ЧЕТИ”/ брой 133 декември 2020

ЯНКО ДИМОВ: „ТРИМА МЛАДИ ПОЕТИ”/ брой 157 април 2023

БРОСЕЛИАНДОВАТА ГОРА НА ЦВЕТАН СТОЯНОВ/ брой 157 април 2023

ДИМАНА ДАНЕВА: „ГОРЕ ГЛАВАТА, СКИТНИКО!”: „ПИСМО ДО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ”/ брой 158 май 2023

АВТОПРЕДГОВОР И КНИГОВ ТЕКСТ („ЛЕГЕНДИ ПРИ ЦАРЕВЕЦ”)/ брой 158 май 2023

ГЕНЧО ХРИСТОЗОВ: „БЕЗДОМНИ НЕСТИНАРКИ СА ДУШИТЕ НИ”/ брой 158 май 2023

СЛАВЧО КРАСИНСКИ: „СИНЯТА ДАЛЕЧНОСТ”/ брой 159 юни 2023

СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И НЕЙНАТА ИСТОРИЯ(В МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО)/ брой 159 юни 2023

БИБЛИОТЕКА „АЛБАТРОС”: ВЕЧНИЯТ ЮГ/ брой 160 септември 2023

СЛАВЧО ЧЕРНИШЕВ: ВСЯКА НОЩ БЪЛГАРИЯ СЪНУВАМЕ/ брой 161 октомври 2023

ЗА ТИХАТА ЛИРИКА И ТЪРНОВСКОТО СТУДЕНТСТВО/ брой 162 ноември 2023

УНАМУНО, ЛЕОПАРДИ, ДРАГОМИР ПЕТРОВ…/ брой 163 декември 2023

НЕЗАБРАВА ЗА ЗМЕЙ ГОРЯНИН: ПРОСТИ ПЕСНИ/ брой 164 януари 2024

ХРИСТО БАНКОВСКИ: ВИЖДАМ ПЛАНИНА/ брой 165 февруари 2024

ВОПЛИ НА ПСАЛМНИК: РАДКО РАДКОВ / брой 166 март 2024