Александър Гочев

Александър Гочев е роден на 18.11.1942 година в град Шумен в семейство на служащи. След завършване на гимназиалното си образование и редовната си военна служба през 1962 година е приет за студент в Химическия факултет на Софийския университет. Завършва с магистратура по квантова химия през 1967 и през 1968 печели конкурс за научен сътрудник в Централна лаборатория по биофизика на БАН. През 1972 заедно с група колеги се премества на работа в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, където се сформира група по биофизика, на която по-късно става ръководител. Там започва работа върху свободна докторантура по физика, разработвайки квантови кинетични модели на електронен пренос в биологични системи. След защитата на дисертацията започва паралелни иследвания по квантова динамика на дефекти в йонни кристали. Във връзка с тези разработки, през 1985 година е поканен на работа в Texas A&M University, College Station, а след това и в Purdue University, West Lafayette, Indiana. През 1989 постъпва на постоянна работа в Chemical Abstract Service (Columbus, Ohio), най-голямата информационна агенция за естествени науки в света, където и понастоящем работи като старши редактор и експерт по теоретична химия и физика.
Паралелно с професионалната си работа Гочев е отделял време и за други занимания, които обясняват донякъде и поместването на биографията му на страниците на «Литературен Свят». Бил е дълги години гимнастик, а от 1967 до 1985 активно се е занимавал с бойни изкуства като особено последното става причина да стане заместник ръководител на каскадьорска група към Народния театър «Иван Вазов» през 80-те години, участвувайки в редица представления, включително и на сцената на МХАТ в Москва. Водил е и курс, заедно със Светослав Иванов, на актьорите от театър «Българска Армия». Взема участие като каскадьор в редица телевизионни и игрални филми като в полско-българската продукция «Окото на Пророка» играе една от главните роли, тази на Монгола.
Неочакваната нова «кариера» се прекъсва със заминаването му на работа в САЩ, но, заразен с вируса на театъра, започва да пише първата си пиеса «Далечни светлини», която излиза от печат през 1999 чрез Издателска къща «Пламък». Следват двете едноактни пиеси «Бар “Американа”» и «Свободно падане» през 2002, «Dos Gardenias» (2003), «Фокус-Бокус» (2004), «Доларама» (2005) и «Мемоари» (2008), всички издадени от «Пламък». Този сравнително къс списък може да се попълни и от гимназиалната постановка през 1958 на петнадесетминутната пиеса «Изпит по химия» по едноименния разказ на Антон Антонов (Тонич), драматизирана и поставена от него, зпазвайки си изгодната роля на бореца Боби Роуч. Пиесата е била доста съмнителна от гледна точка на тогавашната политическа коректност, което не е останало без идеологически последствия за него.
Пиесата «Фокус-Бокус» е написана специално за неговия голям приятел и съсед от детските години Астор. Последният, заедно с режисьора Светлозар Гагов и актьорите Дидо Мачев и Жанет Иванова, магически променяйки не само името на пиесата, а и доста от съдържанието й, създават спектакъла «Магия, секс и карамбол», който се играе в София и провинцията през 2007-2008.


Публикации:


Поезия:

ЦИГАНЕ/ брой 28 април 2011

ДАЛЕЧНИ СВЕТЛИНИ/ брой 30 юни 2011

ПРЕД ВРАТИТЕ РАЙСКИ/ брой 34 ноември 2011

СИМПОЗИУМ/ брой 35 декември 2011


Проза:

ДОЛАРАМА/ брой 17 февруари 2010

ЕТИКЕТИ ЗА РИБНИ КОНСЕРВИ/ брой 18 март 2010

МИТЮ МУСТАКА/ брой 21 юни 2010

ЕМИГРАНТ/ брой 26 февруари 2011

DOS GARDENIAS/ брой 31 юли 2011

МЕМОАРИ/ брой 39 април 2012

ПИСМО ДО К./ брой 41 юни 2012

В ПАМЕТТА МИ СЕНКИ/ брой 48 февруари 2013

КРЪЖОЧНИК ПО КВАНТОВА ХИМИЯ/ брой 126 март 2020


Публицистика:

ПОСТМОДЕРНOСТ, МОДЕРНОСТ, ЕМПИРИЧЕН И ТЕОРЕТИЧЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ И МАЛКО РЕАЛНОСТ/ брой 12 септември 2009

ПРЕПРОЧИТАЙКИ ЧОМСКИ/ брой 42 юли 2012

ЗА ПРОТЕСТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ТЯХНАТА ЦЕЛ/ брой 57 декември 2013

ЗА “СЪЖИТЕЛСТВОТО” С ТУРЦИТЕ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ/ брой 82 март 2016

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА В УЧИЛИЩЕ/ брой 86 юли 2016

ОБРАЗОВАНИЕТО: ДА БЪДЕМ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕМ КАТО НАЦИЯ/ брой 89 ноември 2016

ЛИБЕРАЛЕН ДЖИХАД/ брой 90 декември 2016

АКО ИСКАШ СВОЯ ДЪРЖАВА - ПОСТРОЙ СИ Я! НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ? ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ! / брой 92 февруари 2017

ПОСТ-Х/ брой 99 октомври 2017

PAX AMERICANA: КАПИТАЛИЗЪМ, ЛИБЕРАЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА, КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЕЛИТ/ брой 102 януари 2018

ПОЛИТКОРЕКТНО ПРЕНАПИСВАНЕ НА МИТОЛОГИЯТА - НАЙ-ЕЛЕГАНТНИЯТ НАЧИН ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЕДНА НАЦИЯ/ брой 104 март 2018

ЗА КУЛТУРАТА НЯМА ГРАНИЦИ - БЕЗ КОРЕНИ НЯМА КУЛТУРА / брой 105 април 2018

КУЛТУРНА ВОЙНА И КУЛТУРНА КАТАСТРОФА/ брой 110 октомври 2018

ЧАЛГАЛИЗАЦИЯТА/ брой 112 декември 2018

ЗА ДЕМОКРАЦИЯ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ/ брой 114 февруари 2019

МЕТАФОРИТЕ НА КУЛТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ, ИСТОРИЧЕСКА “ИСТИНА” И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ/ брой 119 юли 2019

ПРОФЕСИЯ - РУСОФОБ/ брой 121 октомври 2019

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КРЕТЕНИЗЪМ/ брой 123 декември 2019

“ДЖОКЕР” - ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ГРЕШКА НА ХОЛИВУД/ брой 125 февруари 2020

НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ/ брой 130 септември 2020

АГРЕСИВЕН ИДИОТИЗЪМ/ брой 133 декември 2020


Критика:

СПОНТАННИ МИСЛИ ПРИ ЧЕТЕНЕ НА РЕЦЕНЗИЯ/ брой 47 януари 2013


Преводи:

ТРУМАН КАПОТИ: „РАБОТАТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО ЗНАЯ”/ брой 27 март 2011

Моли Айвинс - НА ФРОНОВАТА ЛИНИЯ/ брой 32 септември 2011

Джон Пилджър - МEДИЙНА ВОЙНА И ТРИУМФ НА ПРОПАГАНДАТА/ брой 70 февруари 2015

Владимир Лепехин - 2021 ГОДИНА: ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА СПЕКТАКЪЛА ЩЕ ЗАСЕНЧИ НЕГОВОТО НАЧАЛО / брой 134 януари 2021


За Александър Гочев:

МЕСЕЦ СЕПТЕВРИ/ автор: Никола Инджов/ брой 23 ноември 2010