2021 ГОДИНА: ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА СПЕКТАКЪЛА ЩЕ ЗАСЕНЧИ НЕГОВОТО НАЧАЛО

Владимир Лепехин

превод: Александър Гочев

На 30 декември 2019 авторът на тези редове публикува в руските медии прогноза за 2020 година: “Русия я чака “триумф на волята”. Но няма да се случи”. По принцип, всичко, което беше написано в тази статия може смело да се пренесе за 2021, тъй като през 2020 основните тенденции изобщо не са се променили.

Развитие на събитията в света през 2021 година

Считаме, че главните и ПРЕЛОМНИ събития, от гледна точка на развитието както на глобалните, така и на локалните процеси, са станали именно през отиващата си 2020 година, засягайки създаването на всички необходими условия за предстоящото разрушаване на носещата конструкция на световната геополитическа система от страна на глобалистите.

Привидно всичко си стои на мястото: и световната финансова система, и планетарният хегемон, и безпринципната “англичанка”, и нарастващото икономическо лидерство на Китай, и ислямският тероризъм, и неадекватността на НАТО, и “залезът” на Европа, и руската неопределеност.

Същевременно, всички тези “константи” на 21 век през изминалата година бяха поставени на нова основа - нещо като покривка, която, ако се дръпне, ще пръсне по пода всичката посуда с храната и приборите.

Тази “покривка” глобалистите най-сериозно ще дръпнат към себе си през 2021.

През изминалата година транснационалният олигархат е разбрал как може да отслаби, неутрализира и после да унищожи всички основни национално-държавни “силови центрове”:  как да превърне САЩ от супердържава в образувание със засилващи се социални разпри, как да ограничи британските амбиции, как да сведе до минимум претенциите на Русия за участие в световната политика и даже как “да постави на мястото му” Китай - като блокира бурното му развитие  и да не позволи експанзията му  да излезе извън региона му.

Главен инструмент за развала на днешния световен ред става стратегическият съюз на трите “F”: FAGMA (Facebook, Apple, Google, Microsoft and Amazon), FARMA и FININTERN (Financial International).

Основната технология е световната кибервойна и нейният основен елемент - постановката “Пандемия” с всички произтичащи от нея последствия.

Към края на 2020 светът като че ли започна да става наясно какво ще последва от искусно наложената му Ковидомания от страна на ключовите световни държави, но, уви, болшинството вижда само това, което му се полага да вижда и знае.

Публиката получава само частичен отговор на въпроса “Какво го чака света в най-близкото бъдеще?”.

Казано й е: човечеството го чака тотално кодиране с инвентаризация на всяка душа, последвани от насилствена селекция на населението на Земята  като предварителна подготовка за неговото съществено намаляване, под ръководството на самоназначеното “Световно правителство”, тъй като, в перспектива, ролята на националните правителства ще се свежда до гаулайтерска такава.

Експериментът с инициирането на пандемията се оказа суперефективен.

На т. нар. условно “куче” му сложиха намордник, отрязаха му част от опашката и  нищо: само вие, но търпи кожодера,  разбирайки, че става въпрос за неговото добруване.

В страните, предназначени за ликвидиране (днес именно там “случайно” е установена най-висока степен на заразяване с Корона вируса и неговите мутации) най-прозорливите граждани излизат на улицата.

Бунтуват се Лондон, Берлин, Париж, много американски градове, но тези протести не са определящи, безсилни срещу глобалната информационна система и десетките и стотици трилиони долари в ръцете на транснационалното банкерство.

Водещите западни информационни агентства продължават да захранват публиката  с отровен информационен бульон, без да я осведомяват за главното: че на търпеливото “куче” през 2021 година ще му отрежат опашката напълно, след което ще почнат да го одират.

Това поражда въпроса: откъде накъде вашият покорен слуга счита, че скритата част на този перспективен план крие такъв един садистичен сценарий?

И изобщо има ли в действителност в така наречения план секретни за човечеството раздели?

От моя гледна точка това са  риторични въпроси.

Както на обикновения човек, така и на либералните журналисти, които панически бягат от всякакви сериозни разобличения от страна на нетократията, всичко не можеш да разкажеш - няма да те разберат, а ако и разберат, така или иначе няма да повярват поради изключително високата степен ако не на зомбиране, то на инфантилизъм.

А на тези, които професионално се занимават с геополитически анализ и прогнозиране, изобщо нищо не трябва да им се обяснява - всичко най-важно отдавна е ясно.

Всеки ден, час и миг в света се появява все нова и нова информация, подтвърждаваща реалността на описания по-горе сценарий.

На това място можем да се позовем на прогнозите  на  Rand corporation и други подобни западни “мозъчни” центрове.

Но за обосновка на своите изводи аз ще използвам друг широко известен и изключително авторитетен източник - прогнозите на световно известното английско списание Economist (собственост на британските банкери) и по-точно на обложката на неговия брой от декември 2020 година.

Ще напомня, че редакцията на Economist публикува в края на всяка година прогнози за ключови световни събития през следващата.

Обобщен вид на прогнозата се помества на обложката на декемврийската книжка, а по-детайлни прогнози се публикуват като приложения под формата на карикатури поместени на стенни или настолни календари и др.

Та така, съгласно прогнозата на списанието за 2021 година (а тези прогнози, както е извесно, имат характера да формират до голяма степен бъдещите събития), основни насоки на глобалистите през 2021 година стават проектите “Хакерска атака”(Hack attack) и “Умна схватка” (Smart Scramblе).

Първият проект трябва да се осъществи по отношение на ред развити страни, а вторият се отнася до останалия свят.

Първият проект предполага установяване на твърд информационен и цифров контрол над страните с високотехнологична инфраструктура, а вторият до силова зачистка на териториите на останалите държави от баласта, преди всичко от излишно население и икономически неефективна инфраструктура.

Между другото, както и в случая с постановъчната пандемия, Холивуд вече е създал съответните образи на бъдещето за двата световни проекта: за света на развитите страни - образ на бъдещето, например във филма “Игрите на глада” (Hunger games), в който филм  държавите са превърнати в области, оградени с електронна “бодлива тел”, а образът на останалия свят е този от филмите “Bad Max”, “The Road” или “I am legend”.

Ще отбележа, че за себе си глобалните планировчици са подготвили двуг световен проект “Умните заедно” или “Единство на умните” (Clever together).

Та горните три световни проекта трябва да се реализират като продължение и детайлизиране на мегасценария Lock step (Пътна карта), започнат през 2020 година и като цяло вече реализиран, тъй като именно в отминалата година от глобалистите бяха създадени съответните медийно-информационни, цифрови, платежни, и други структури за планетарно управление с помощта на спътници.

Именно през изминалата година IBM и Microsoft започнаха да насочват Русия в тесния коридор на тотална кибер-зависимост от FAGMA (Facebook, Apple, Google, Microsoft and Amazon).

Тези 3+1 проекта са изобразени на обложката на декемврийската книжка на списание Economist под формата на комарджийска ротативна машина от типа “Еднорък бандит”, чийто въртящ се барабан е спрял на картинка, изобразяваща Джо Байдън.

Самият факт, че Джо Байдън е изобразен на централната пътека “Хакерска атака”, показва, че планът на глобалистите е да го вкарат в Белия дом, каквото и да става. След което с помощта на демократите и на движението “Black Lives Matter” да започнат демонтажа на американската държавност.

Какво още е запланирано от глобалистите за 2021, имайки предвид краткосрочния сценарий - ако се базираме на инсайдерската информация на Economist?

Да отбележим главното. За целия свят (съгласно мегасценария “Lock step”) планът на глобалистите е продължение на пандемията.

За развитите страни (съгласно плана “Хакерска атака”) - те са подготвили началото на гражданска война в САЩ (американското знаме на картинката е разкъсано) и, съдейки по изобразената радиоактивна бомба на игралния автомат, някакви ексцеси с ядрено оръжие. За третия свят (проектът “Smart Scramblе”) банкстерите (комбинация от думите банкер и гангстер) планират, в частност, унищожаване на “диктаторски” (разбирай суверенни) режими и развал на икономиката на Китай (знамето на КНР е в черна траурна рамка).

А за себе си (съгласно проекта Clever together) са запланували печалби, понататъшно засилване на ролята на виртуалните комуникационни средства и реализацията на глобална екологична програма.

Но най-интересното в прогнозата на списание  Economist за следващата година е на обложката на стенен календар за 2021, където появата нов световен лидер е определена за месец август.

Съдейки по всичко, именно този нов лидер е длъжен да натисне лоста на ротативката “Еднорък бандит”, за да получи голямата печалба и да включи горните сценарии на “пълен напред”.

На нас ни остава само да гадаем, кой ще е този нов лидер. Но да се обърне внимание на датата, август 2021, е безусловно необходимо.

Предполагаемо развитие на ситуацията в Русия

Да повторя, в миналогодишната прогноза “Русия я чака “триумф на волята”. Но няма да се случи” авторът подробно описва ключовите тенденции на развитието на ситуацията в Русия през 2020 и 2021 години.

Поради това само ще отбележа, че тези тенденции, главно негативни, през 2020 не са се променили качествено, а само са се укрепили и ускорили.

Ясно е, че отминалата година беше безпрецедентна с цяло ято “черни лебеди”, прелетели над Русия”: пандемията на корона вируса, срутването на световните цени на нефта, американските санкции срещу “Северен поток 2″, опитът да държавен преврат в Белорусия, въвличането на Русия във войната в Южен Кавказ и др.

В прогнозата на списание Economist за нас са най-интересни разделите, които се отнасят за Русия. За съжаление, ние не знаем кой от двата възможни проекта е подготвен за Руската федерация, “Hack attack” или “Smart Scramblе”. Във всеки случай, нашата страна не си струва да очаква от глобалистите нищо светло и добро.

По същество, тя е осъдена - и ако не точно с използване на ядрено оръжие срещу нея, то сигурно на усилване на натиска за смяна на властта и ликвидиране на държавността, на рухване на конкурентно способни отрасли на промишлеността (преди всичко, космическия комплекс, ядрената енергетика и ВПК, военно-промишления комплекс), а също така и на отнемане всички по-значими ресурси, включително златния резерв.

Към тази цел са насочени решенията на различни международни съдилища и постоянно нарастващите съдебни искове за конфискация на руски активи и плащания на глоби.

В тази насока ще действат нови и по-тежки икономически санкции, нови русофобски атаки в медиите, както и нови антируски провокации по границите от страна на НАТО, Англия, Турция, Полша, Украйна, Румъния, Литва, Грузия и други държави.

Впрочем, това са все дребни грижи. Главните геополитически предизвикателства пред Русия имат по-фундаментален характер. И ако за президент на САЩ бъде утвърден Джо Байдън  (което ще е още едно потвърждение на сценария, представен в  списанието на банкстерите “Economist”), вялата хибридна война на Запада срещу Русия ще придобие по-радикален и последователен характер.

Мерките срещу Русия ще засегнат абсолютно всички области на живота - и това няма да е особен проблем, защото управлението на практически всички отрасли на икономиката и социалната сфера в Русия отдавна е поставено под информационен контрол от съответната агентура и под концептуален контрол от водещи транснационални консултационно-аудиторски компании.

Единственият нерешен въпрос е какво глобалистите могат и какво смятат да предложат на ръководството на Русия в обмен на съгласието му за трансформация на властта по глобалистки сценарий.

Точно този въпрос те ще се опитат да решат (прокарат) през 2021. И главният проблем на Русия в този контекст - неспособност и неподготвеност на управляващата класа не само по отношение на ответ на нови предизвикателства, но даже и по отношение  на тяхното осъзнаване.

Макар че е отдавна време да се осъзнае, че в условията на интензификация на хибридната война срещу Русия, каквито и да са опити да се откупиш от агресора чрез народно богатство или “маневриране” (с цел избягване на стълкновения, изоставяйки позиция след позиция) няма да доведат до нищо добро.

——————–

https://rusnext.ru/, 31.12.2020