Никола Иванов

Никола Костадинов Иванов е роден е на 19.04.1950 г. в гр. Пазарджик. Публикувал е много литературнокритически статии и изследвания в почти всички авторитетни литературни вестници и списания. Пише на теми от старобългарската до съвременната българска литература. Автор на книгите: “Литературни анализи, теми, проблеми” (І ч., 1992; ІІ ч., 1995), “Иван Динков. Монография. Литературна анкета” (2000), “Подреждане на балната зала” (2006; 2006-2007) и “Подреждане на балната зала. Книга втора” (2008; 2009). Носител е на специалната литературна награда “Иван Динков”. През 2009 г. за книгата си „Подреждане на балната зала” получава националната награда за литературна критика на Съюза на българските писатели. През 2010 г. издава сборника с отзиви и рецензии за книги „Едно към едно”. Живее и работи в Пазарджик. Член е на Съюза на българските писатели.


Публикации:


Критика:

ЕДНА НЕДОИЗДАДЕНА КНИГА/ брой 12 септември 2009

„ЗАПАЗЕНО МЯСТО” НА ДИМИТЪР АТАНАСОВ/ брой 12 септември 2009

ТРИ ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИ КНИГИ/ брой 13 октомври 2009

ПО МЯРКАТА НА ИЛИЯ БЕШКОВ/ брой 15 декември 2009

ЛИРИКАТА НА СЛАВЧО КРАСИНСКИ/ брой 15 декември 2009

ЛИРИКЪТ ПЕТЪР АЛИПИЕВ/ брой 16 януари 2010

ПОЕЗИЯТА НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ брой 48 февруари 2013

ПОЕЗИЯТА НА ВАЛЕНТИНА РАДИНСКА / брой 48 февруари 2013

ОРИГИНАЛНА КНИГА ЗА БАЛКАНЦИТЕ / брой 54 септември 2013

ХАРМОНИЯТА Е ЛЮБОВ, РАЗБИРАНЕ И ДОБРОТА / брой 57 декември 2013

ЕДИН ПРИЯТЕН КЪСЕН ДЕБЮТ/ брой 59 февруари 2014

ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ, НАС, ГРЕШНИТЕ/ брой 61 април 2014

ПРЕЗ ШАРЕНИЯ КАЛЕЙДОСКОП НА ЖИВОТА/ брой 63 юни 2014

ПРЕЧИСТВАЩА ЛИРИКА/ брой 63 юни 2014

ДВЕ КНИГИ НА КОСТАДИН ПАМПОВ/ брой 64 юли 2014

ПОДЗЕМНАТА СЛАВА НА ИВАН ДИНКОВ/ брой 64 юли 2014

ОСТРИЛКИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ/ брой 67 ноември 2014

НОВИ ЕПИГРАМИ ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ / брой 68 декември 2014

ТЕТРАДКАТА С ВЪПРОСИТЕ НА БОРИСЛАВ ПЕТРОВ/ брой 70 февруари 2015

ФАМИЛНА ФАНТАСТИКА/ брой 71 март 2015

НЕ ИСКАХ И НЕ МОЖЕХ ДА СЪМ ДРУГ/ брой 71 март 2015

СЪЗДАВАМ СВОЙТЕ ПЕСНИ ВЪРВЕШКОМ/ брой 71 март 2015

АЗ ПРОСТО СЪМ МРАВУЧКА СЪС ТАЛАНТ ИЛИ ОТВЕЯНИЯТ МАГЬОСНИК НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ИЛИ АЗ СЪМ ИЗМИСЛЕН, ЗА ДА ИЗМИСЛЯМ/ брой 72 април 2015

ВИСОКА И ПРЕВЪЗХОДНА БЕЛЕТРИСТИКА/ брой 77 октомври 2015

ЕДНО ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ/ брой 78 ноември 2015

АЗ НЕ ОТ ВЧЕРА ПО РЪБА СЕ ДВИЖА…/ брой 78 ноември 2015

КОЛКОТО - ТОЛКОВА/ брой 81 февруари 2016

МАЙСТОР НА СЪДЕБНИТЕ ПЛЕДОАРИИ/ брой 85 юни 2016

НАИСТИНА АВТЕНТИЧНИ РАЗКАЗИ/ брой 85 юни 2016

ЗАЩО ТАКА ДАЛЕЧНОТО ЗОВЕ/ брой 85 юни 2016

РОМАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ брой 88 октомври 2016

ПРЕЗ ЕСЕННИЯ СВЯТ ВЪРВЯ САМА/ брой 90 декември 2016

НЕСЪМНЕН БЕЛЕТРИСТИЧЕН ТАЛАНТ/ брой 90 декември 2016

И НОСИ МЪЛЧАЛИВ ТВОЯ КРЪСТ/ брой 90 декември 2016

ПОЕЗИЯТА И ПРОЗАТА НА ИВАН ЕНЧЕВ/ брой 94 април 2017

ПРОТИВОСТОЕНЕТО НА ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ/ брой 96 юни 2017

СТИХОТВОРЕНИЕТО Е ОБИЧ/ брой 97 юли 2017

МИЛОСТ ЗА ВСИЧКИ/ брой 105 април 2018

ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ НЕБЕТО/ брой 126 март 2020

ПОЗНАТИЯТ И НЕПОЗНАТ БАЙ ГАНЬО/ брой 157 април 2023

СТОЙНОСТЕН СБОРНИК/ брой 166 март 2024


Публицистика:

РЕДАКТОРСКА НАМЕСА ПРЕВРЪЩА ЕДНО ВЕЛИКОЛЕПНО СТИХОТВОРЕНИЕ В ШЕДЬОВЪР/ брой 42 юли 2012

ГРЕШНИЯТ ПРАВЕДНИК/ брой 58 януари 2014


Критика за Никола Иванов:

ЯРКА ТВОРЧЕСКА ИНДИВИДУАЛНОСТ/ автор: Хари Хараламбиев/ брой 15 декември 2009

ПРОЧЕТЕТЕ „КНИГА ЗА ИВАН ДИНКОВ”/ автор: Илияна Делева/ брой 32 септември 2011

КРИТИК ПО БОЖИЯ ВОЛЯ/ автор: Елена Алекова/ брой 54 септември 2013

ТАКЪВ Е НИКОЛА ИВАНОВ / автор: Елена Алекова/ брой 61 април 2014

ЗА КРИТИКА И НЕГОВИТЕ ТЕМИ/ автор: Емилия Каменова/ брой 94 април 2017

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ КНИГА/ автор: Елена Алекова/ брой 159 юни 2023


За Никола Иванов:

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПОЕЗИЯТА/ ОРАТОРИЯ/ автор: Иван Есенски/ брой 56 ноември 2013