Хари Хараламбиев

Хари Хараламбиев е роден на 10.07.1939 година в град Перник. Син е на миньор. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Адвокатства в град Пазарджик, който смята за своя столица. Един от изтъкнатите ни адвокати в областта на наказателното право. Защитаваше медицинските ни сестри на процеса в Либия. От литература се увлича в младежките си години, когато се сродява с поета Константин Павлов. От негова гледна точка на критическия литературен хоризонт в последно време ярко блести името на Никола Иванов, на когото представя на Панаира на книгата в НДК през м. декември 2009 г. критичните студии „Подреждане на балната зала”. Автор е на книгите: „Ако имате търпението”, „Вътрешно око”, „Докосване до думите”, „Казах, отсъдете” и „Марианската падина”. Под печат са избрани негови пледоарии. Член е на Съюза на българските писатели.


Публикации:


Публицистика:

НИКОЛА МАНЕВ - АРИСТОКРАТЪТ НА ЖИВОПИСТА / брой 74 юни 2015


Критика:

ЯРКА ТВОРЧЕСКА ИНДИВИДУАЛНОСТ/ брой 15 декември 2009


Критика за Хари Хараламбиев:

МАЙСТОР НА СЪДЕБНИТЕ ПЛЕДОАРИИ/ автор: Никола Иванов/ брой 85 юни 2016