МАЙСТОР НА СЪДЕБНИТЕ ПЛЕДОАРИИ

Никола Иванов

На корицата на книгата „Съдии, казусът ви принадлежи” авторът Хари Хараламбиев пише: „В мен имаше борба на мотиви „за” и „против”, преди да представя книгата за печат. Съзнанието ми бе пронизано от съмнението дали тя е необходима, дали чрез нея съм постигнал целите, които бях си поставил.

Вървейки по сложните серпентини на казусите, стигнах до извода и прозрението, че пътят до истината е дълъг и сложен, че са необходими воля и всеотдайност, за да я доведем до себе си.”

И още една мисъл, която е водеща за адвокатската позиция на автора: „Пристъпвайки към съдебните зали, нерядко ме спохождат мъдрите слова на премъдрия Мишел дьо Монтен: „Да разбере човек - значи да прости.”

Известно е, че Хари Хараламбиев е сред водещите ни национални адвокати по тежки наказателни дела, които почти винаги са със сложни заплетени казуси. И трябва чрез разплитане на лабиринта да достигнеш до Истината, която е крайната цел, за да въздаде съдът справедливост. С пледоариите си адвокатът трябва да подпомогне съдът да вземе обективното и правилно решение съобразно вината на обвиняемите, по което и да е дело.

Хари Хараламбиев е адвокат с пребогата адвокатска практика. Сблъсквал се е с от сложни по-сложни казуси, които изискват не само отлична правна подготовка, но и способност логично и убедително да изложиш тезите си, за да убедиш съда в своята позиция. Само ще припомня, че той беше един от защитниците на медицинските ни сестри в Либия.

В книгата са публикувани петнадесет адвокатски пледоарии на Хари Хараламбиев пред съдийски състави, преди всичко апелативни или пред Върховния касационен съд. Става дума за убийства, дела за наркотици, подкупи и присвоявания в големи размери, тежки пътнотранспортни произшествия, значими кражби, защита на тенденциозно осъден.

Определен интерес представляват делата, свързани с известния поет и публицист Румен Леонидов и пазарджишкия кмет Тодор Попов, набеден, че е обидил две лица. Всяко от делата е твърде специфично и има своята сложност. И майсторството на адвоката си проличава в умението му да тълкува казуса убедително и аргументирано в изгода на своите подзащитни.

Хари Хараламбиев никога не упреква съдиите за едно или друго решение. Дори когато съдът не се е съобразил напълно с неговата пледоария. Напротив - възхищава се от прецизни мотивировки на присъдите, което говори за неговата обективност и професионализъм.

Потвърждение за тази негова позиция е публикуването на Решението по дело, чиито автор е съдията Ангелина Лазарова от Апелативния съд в гр. Варна, което подкрепя твърдението на адвоката, че в българския съд има знаещи и можещи съдии.

Не съм юрист, но съм имал възможност да присъствам в съдебната зала и да слушам пледоарии на Хари Хараламбиев. Уверявам ви, че е истинско удоволствие, което и съдебните състави, убеден съм, изпитват. Той веднага приковава вниманието, защото е юридически прецизен и безупречен в изказа си.

Неговото слово в съдебните зали се откроява от познатото и баналното. Защото освен желязната логика, която е необходима, словото на този адвокат впечатлява с емоцията си, с изискания си стил, чувство за мяра, богатия си въздействащ език, с позоваването си на мисли на бележити юристи, мислители писатели. Това е така, защото Хари Хараламбиев е изключително четящ човек.

Освен от правната материя той се интересува от литература, непрекъснато чете, приятел е на най-стойностните ни национални поети, писатели и литератори. Колекционира картини и е личен приятел с най-значимите ни художници и скулптори. Затова скуката отсъства от неговите пледоарии.

Това е поредната книга с адвокатски пледоарии на бележития адвокат Хари Хараламбиев. Тя може да служи като помагало на начеващи адвокати, защото има много какво да научат от опитният си колега. „Съдии, казусът ви принадлежи” е споделен безценен опит от един от най-ерудираните и начетени български адвокати.


Хари Хараламбиев, „Съдии, казусът ви принадлежи”, Съдебни пледоарии, Изд. „Изток-Запад”, София, 2016 г.