ФАМИЛНА ФАНТАСТИКА

Никола Иванов

Самата идея за подобна книга е оригинално хрумване - авторите са семейство Коларови: съпругът Златимир Коларов, съпругата Валентина Фиданова-Коларова и синът Калин Коларов. Поне на мен не ми е известен друг подобен случай не само в българската, а и в някоя чужда литература.

Сборникът съдържа по седем разказа на Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова и един разказ на Калин Коларов.
Проф. Златимир Коларов е сред утвърдените имена от средното поколение български белетристви. Автор е на десетина белетристични книги. За свои предишни творби е получавал престижни литературни награди, между които и Наградата „Димитър Димов”.

Разказите са на добро художествено ниво. Този автор отново е показал умението си да разказва увлекателно. Интересни са сюжетите. Зад фантастичната форма откриваме реалния живот с неговите най-важни теми и проблеми. Находчивите хрумвания са въплътени в пълноценна художествена форма. Сюжетите са предимно библейски. В творбите става дума за човешката алчност, неблагодарност, жестокост. Авторът разсъждава за същността на човека, за морала, за трудно променимата му порода, за Доброто и злото, за най-голямото зло - войната, за Мисията на човека, за Твореца и необходимия му характер. Дори десетте Божи заповеди се оказват безсилни да облагородят човека. Адът е тук, на земята, и за това сме си виновни ние, хората. З. Коларов поставя и въпроса идеални ли са божиите заповеди и не се ли нуждаят те от корекции, нюансиране и доуточняване. Защото да откраднеш например от глад, от нужда, от безизходица не е равно да грабиш ненаситно от хората. Благородната лъжа е нещо различно от умишлената и злонамерена лъжа.

Авторът е лекар и затова са естествени художествените му разсъжденията за абортите, за различната полова ориентация, за генетичните увреждания вследствие на неразумното отношение на човека към естеството и природата. Интересен сюжет е този за възможното разселване на човеците из други планети. В разказите си З. Коларов е моралист, но без да морализаторства, много силни са хуманистичните послания.

Валентина Фиданова-Коларова е режисьор и това й помага при писането. Тя умее да подбира интересни сюжети, фабулира умело. В творбите й става дума за Добро и зло, за щастието и нещастието, за любовта и омразата, за Свободата и робството… В разказите й откриваме романтика, която ги прави свежи и естествени. Сюжетите са предимно от античноста, героите й са исторически личности, използва и легенди. И в нейните разкази е много силен хуманистичният импулс. Очевидно е, че авторката умее да разказва, да заинтригува читателите.

Десетгодишният Калин участва с краткия разказ „Шантава история”. Той много находчиво „приземява” разказа във финала и това изненадва приятно.

В разказите можем да говорим за фантастичен реализъм. Обща отличителна черта на творбите от сборника са отворените финали. Авторите не дават отговори, а поставят въпроси, което е същността на сериозната литература. Макар и философски, творбите са четивни и не измъчват читателите.


КОЛАРОВИ - Златимир, Валя и Калин, „Шантави истории, или грешката е неизбежна”, фамилна фантастика, ЖАНЕТ-45, 2015 година.