Ваня Душева

Ваня Душева е родена през 1967 г. Завършила е Бургаски Свободен Университет. Магистър - логопед. Автор на стихосбирките „Безброй разсипани пътища” (1997), „Ключ” (2010, е-списание „Литературен свят”), „Коренът на звука” (изд. „Богианна”, 2020). Пише и разкази. Нейни стихове са включени в преводната Антология на българската поезия „Из века в век” (Болгарская поэзия), Москва, 2005. Публикувала е в списанията „Пламък”, „Везни”, „Простори”, „Околчица”, „Огоста”, „Бумеранг”, в. „Словото днес” и мн. др. Стиховете й са превеждани на руски, английски и испански език, публикувани са в антологии и сборници. Член на редколегията на е-списание „Литературен свят”. Член на Съюза на българските писатели.

За връзка с автора: vanita_duscheva_67@abv.bg


Vanya Dusheva was born in 1967. She is a Logopedics graduate with MA degree from Burgas Free University. She is an author of the book of poetry: “Myriads of spilled roads” (1997) and of the unpublished book of poetry “Key”. She’s also writing stories. A member of “Young writer’s cabinet” near Bulgarian Writers’ Union. Her poems are included in the translated Anthology of Bulgarian Poetry “From century in century” (Bulgarian poetry), Moscow, 2005.

E-mail address for contact with the author: vanita_duscheva_67@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

КЛЮЧ/ брой 19 април 2010


Поезия:

Най-милостивото дърво – кипарисът/ брой 1 септември 2008

Тази нощ летях високо/ брой 4 декември 2008

ТЯ ПЕЕШЕ…/ брой 33 октомври 2011

СНЕГЪТ ТРУПА…/ брой 36 януари 2012

ВЯТЪРЪТ СМЕТЕ ЛИСТАТА…/ брой 80 януари 2016

ИЗВЕДНЪЖ ИЗБУХНА ПРОЛЕТТА…/ брой 83 април 2016

ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ/ брой 97 юли 2017

БЯХ ДРЪВЧЕ…/ брой 100 ноември 2017

ВАЖНИТЕ НЕЩА/ брой 101 декември 2017

ПИСМО/ брой 102 януари 2018

КЪЩАТА НА ЯВОРОВ/ брой 103 февруари 2018

НЕ МИ Е ВРЕМЕ ЗА ЛЯТО…/ брой 107 юни 2018

МОЯТА КЪЩА Е ВРЕМЕННО ПРИСТАНИЩЕ…/ брой 112 декември 2018

МОЛЯ ТЕ, БОЖЕ, ДА ПОНЕСА…/ брой 113 януари 2019

ИЗБОРИ/ брой 121 октомври 2019

ЗАДУШНИЦА Е…/ брой 122 ноември 2019

ТОЛКОВА СКЪПИ СА ПАРКОМЕСТАТА…/ брой 123 декември 2019

КОГАТО МЕ ЗАМЕРВАТ С КАЛ…/ брой 124 януари 2020

ЗАЩО СИ ТЪЙ ПОТИСКАЩО, НЕБЕ?…/ брой 125 февруари 2020

КЪЩИЧКЕ, КЪЩИЦЕ, ДОМ!…/ брой 126 март 2020

ЩЕ СЕ ИЗКРИВИ, ЩЕ СЕ НАГЪНЕ ЗЕМЯТА…/ брой 127 април 2020

ПОРАСНА ДЕНЯТ…/ брой 128 май 2020

ЛЕТЯТ БЕЛИ ЛИСТОВЕ…/ брой 129 юни 2020

КОЛКО ДЪЛГО НЕ СЪМ ПОГЛЕЖДАЛА НЕБЕТО…/ брой 131 октомври 2020

ЩЕ ОЦЕЛЯВАМЕ!…/ брой 138 май 2021

ВЕНЕРА ИЗПРАТИ ЛЮБОВ КЪМ ЗЕМЯТА…/ брой 158 май 2023

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР С МАМА/ брой 159 юни 2023

ЖИВЕЯ В ТИШИНА…/ брой 160 септември 2023


Проза:

ЖУРНАЛИСТ/ брой 40 май 2012

ЛОЯЛЕН/ брой 44 октомври 2012

ЧЕШМИ/ брой 46 декември 2012

ПОСЛЕДНО ПИСМО/ брой 49 март 2013


Критика:

ЗА „НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ”/ брой 63 юни 2014

НАСАМЕ С „РИСУНКИ БЕЗ ЛИЛАВО”/ брой 63 юни 2014


Публицистика:

РОЛЯТА УЧИТЕЛ/ брой 100 ноември 2017


Интервю с Ваня Душева:

ВАНЯ ДУШЕВА: „ЛЮБОВТА ДАВА СИЛАТА И КУРАЖА ДА СЕ СПРАВЯШ…”/ брой 83 април 2016


Преводи:

Олга Куликовская-Романова - РУСКАТА ЖЕНА – ЦАРИЦА/ брой 17 февруари 2010

Виктор Вяткин - ИЗ “ФИЛОСОФСКА ПОЛЕМИКА НА УЧИТЕЛЯ С МАТЕРИАЛИСТИ”/ брой 18 март 2010

Мурадин Олмезов - СРЕЩА/ брой 32 септември 2011

Генадий Иванов - ЛЕЛЕКОВКА/ брой 34 ноември 2011

Александър Трапезников - ИКОНОПИСНОТО СЕМЕЙСТВО/ брой 37 февруари 2012

МИХАИЛ ТЕЛЕГИН: КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО ДА СТАНЕ ЧИТАТЕЛ?/ брой 43 септември 2012


Преводи на чужди езици:

ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛА…/ превод на руски: Наталия Лясковская/ брой 27 март 2011

ОНА ПОЕТ…/ превод на руски: Влад Ривлин/ брой 35 декември 2011

THE IMPORTANT THINGS/ превод на английски: Георги Ганев/ брой 110 октомври 2018


Критика за Ваня Душева:

ПОЕЗИЯТА НА ВАНЯ ДУШЕВА - ЗДРАВОСЛОВНА ВЪЗДИШКА И БЛАГОВЕСТИЕ/ автор: Димитър Костадинов/брой 20 май 2010

РАВНОВЕСИЕТО НА ТВОРЕЦА/ автор: Георги Майоров/ брой 125 февруари 2020

„ВЪРВЯ ПО ЗЪБЕРА НА ДНИТЕ…”/ автор: Георги Н. Николов/ брой 127 април 2020

„В ТИШИНАТА Е КОРЕНЪТ НА ЗВУКА”…/ автор: Мина Карагьозова/ брой 127 април 2020

„ЕДНО ЩУРЧЕ ИЗСВИРВА МОЯ ГЛАС” / автор: Иван Енчев/ брой 128 май 2020

СПОДЕЛЕНО ЕЖЕДНЕВИЕ НА БЪЛГАРКА/ автор: Иван Енчев/ брой 167 април 2024


За Ваня Душева:

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВАНЯ ДУШЕВА/ автор: Кръстина Христова/ брой 63 юни 2014

„МИСЛЯ ЗА ПОЕЗИЯ, МИСЛЯ КАК ДА НАХРАНЯ ГЛАДНИЯ….”/ автор: Стефка Тотева/ брой 85 юни 2016