МОЯТА КЪЩА Е ВРЕМЕННО ПРИСТАНИЩЕ…

Ваня Душева

***
Моята къща
е временно пристанище,
подготовка за дългия
път.

Моето тяло - убежище,
пашкул,
от който ще литна
към онази светлина.

Там нищо
не ще ми е нужно -
само любов и доброта.

Моята къща е крепост,
в която трупам покаяние.

И пораствам,
за да имам крила.

8.12.2018