КЪЩИЧКЕ, КЪЩИЦЕ, ДОМ!…

Ваня Душева

***
Къщичке, къщице, дом!
Обвеян от сухите бури,
градушки,
кроткия дъжд,
жаркото слънце.

Къщичке, къщице, дом,
с две стаи,
с малки прозорци!

Къщичке, къщице, дом!
Крилата на
птица
голяма!
Небесен дом и свобода!
Къщице, дом!