ИЗВЕДНЪЖ ИЗБУХНА ПРОЛЕТТА…

Ваня Душева

***
Изведнъж
избухна пролетта.

Животът ми
лумна в зелено.

Дъщеря ми
хвърля трошици
на врабчето,
което кацна до нея.

14.04.2016 г.