ЗАЩО СИ ТЪЙ ПОТИСКАЩО, НЕБЕ?…

Ваня Душева

***
Защо си тъй потискащо, небе?
Заради самолетите, които
прорязват ефирната ти плът,
или заради това, което
виждаш долу -
старицата, приседнала
на припек в тишината
сред хилядите празни
двуетажни
къщи -
последната пазителка
на спомени,
че тук била е
моята България.