МОЛЯ ТЕ, БОЖЕ, ДА ПОНЕСА…

Ваня Душева

***
Моля те, Боже,
да понеса
малко
от чуждото страдание.

Толкова много тежи
болката
на майка ми,
на моята приятелка, която
живя между живота и смъртта,
на съседката,
която ми остави
кученцето си,
докато е в болница.

Мога ли, Боже, да понеса
тази отредена ми от Тебе болка.

Ти знаеш най-добре
колко може всеки да изкупи.

Ти, Боже, ни изкупи всички…

Как ли човекът в Теб
е издържал?