ТЯ ПЕЕШЕ…

Ваня Душева

***

тя пееше
тихо
по-силно
много силно

болката - звук
звукът по-бърз
от светлината

жена с криле