ВЯТЪРЪТ СМЕТЕ ЛИСТАТА…

Ваня Душева

***
Вятърът
     смете листата
                  на купчета.
После огънят
       ги превърна в пепел.
Вятърът на промяната.
   Двадесет и пет години
             стигат.

17.11.2015 г.