РОЛЯТА УЧИТЕЛ

Ваня Душева

Театрално представление по народната приказка „Мъдрите думи” с ученици от ОУ „Отец Паисий” - с. Зетьово, Чирпанско, 17 май 2017 г.

Няма да кажа нищо ново с това, че човек изпълнява различни роли в живота си, но все си е той - личността с всички свои качества. Когато обаче става дума да влезеш в нечий друг живот и да го заживееш като свой, да влезеш в „магическото Ако…” ще се сетиш за Станиславски и за сцената на театралното изкуство.

За втора година работя по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) по Оперативна програма „Наука и образование за ителегентен растеж” - дейности по интереси: Театрално изкуство.

Вярно е, че учителите използваме в работата си средства от театралното изкуство, за да извлечем идейния замисъл на едно художествено произведение по забавен за учените начин, но не сме артисти, режисьори, драматурзи, мимове, клоуни, но сме хора, които живеем в ролята си на учител.

Достатъчно е да имаме искрата на всеотдайността, за да запалим и нашите малки сътрудници- учениците, за да творим и живеем в друга реалност - театъра.

Забавлявайки се, навлизаме в дебрите на българското народно творчество, народната приказка. Учениците откриват етичните категории: добро-зло, красиво-грозно, трудолюбие-мързел, откриват идейния замисъл на творбата.

Изигравайки положителни и отрицателни образи, те усвояват и социални роли, стават по-вербални, комуникативни, преодоляват своята стеснителност за себеизразяване, научават се на правилна реч, правилна и ясна артикулация.

Представлението пред публика е празник, събитие. Изживяването на целия процес от избора на приказка, изграждането на сценария, въплъщението в ролята, костюмите, сцената, музиката, декорите, афишите, забавлява децата, но докато се забавляват у тях се изграждат художествено-естетически вкус, дисцплина, отговорност, любов към изкуството.

Малките артисти стават пазители на традициите, а училището - желана територия, в която докато се забавляваме и се научаваме.