ЛЕТЯТ БЕЛИ ЛИСТОВЕ…

Ваня Душева

ЛЕТЯТ БЕЛИ ЛИСТОВЕ…

***
Летят бели листове
с рисунки -
ръцете на Мария.

Откъдето прелетят,
светът да стане
удобно място за живот.

А дъщеря ми
да спре да плаче
за справедливост.


***
Каква ли буря се задава?
Тихо е.
Смълчано.
Някакво тревожно трептене
жужи
и въздухът е гъст за дишане.
Пролетта иде задъхана.
Искам да прозра
зад това усещане,
но сетивата ми са още непораснали.
От този сън мъчителен
ме спасява
алармата за ставане.


КОСМИЧНА ДВОЙКА

На Анна и Минко

Броя дните -
три, четиридесет;
месеците -
три, шест;
годините -
една, три;
пътища.
Не отивай толкова далеч,
за да има време да се върнеш
и да ме посрещнеш.
Тогава заедно ще отпътуваме.
Ще ме отведеш
в най-прекрасното
небесно място -
при ангелския хор.