ТОЛКОВА СКЪПИ СА ПАРКОМЕСТАТА…

Ваня Душева

***
Толкова скъпи са
паркоместата за вечността…
Ще стискаме зъби,
дотогава, докато
станем беззъби,
дотогава, докато
проходим отново
на четири крака,
дотогава, докато
започнем да рисуваме
по стените,
дотогава, докато
изсъхнем до пепел
и вятърът
ни пръсне…