ЛЕЛЕКОВКА

Генадий Иванов

превод: Ваня Душева

ЛЕЛЕКОВКА
(Спомен за армията)

В началото половин година служих в село Медвед,
Новгородска област.
Аракчеевските места. Аракчеевските казарми
от червени тухли.
Имаше много занятия, маршировки на плаца,
строги команди на сержанти,
патриотични стихове за укрепване на духа
и тъжни писма на момичета…
И желание да преодолееш всичко заради бъдещето.

След половин година служих в Украйна,
в Киров град. И също в червени казарми.
И също имаше занятия, марш на скок, плац…
Имаше и село Лелековка след града -
там беше страшната ни техника,
където почти всеки ден отивахме с камиони.

Лелековка…Лелек е щъркел.
Колко ласкаво се отнасяха там с войничетата,
какви чудесни песни се пееха по празници!
«Носи Галя вода, кобилицата тежи,
а зад нея Иванко, като зеленика, се увива».
Украинските песни са не просто красиви -
в тях е красотата на нашето райско първородство,
в тях е чистотата и звънливостта на славянското ни начало,
в тях е щедрото слънце на живота.

Лелековка… На есен обирахме захарното цвекло,
и за това ни хранеха с горещ червен борш,
понякога имаше и украинска водка…
това разбира се не беше по устав,
но е естествено в живота.

Странно е да си помислиш, че в Лелековка
скоро може да има американска военна база…
А е твърде възможно.
Сега всичко е възможно.
И е странно да си спомниш как замполитът
нагнетяваше обстановката, че всеки момент ще започне война.
И много от нас мислеха: по-скоро да станат цивилни,
да се оженят и поне малко да поживеят с любимата,
докато не е започнала войната.
Но не стана така - мина без война.

…Искам да завърша това стихотворение като сравня
днешното състояние на разделения ни народ
с моето състояние в армията в началото на службата -
искам да кажа, че независимо от всичко
в нас живее желанието да преодолеем всичко
заради б ъ д е щ е т о.
Но така ли е наистина?
Има ли в нашия разделен народ такова желание,
такова чувство?
Мислим ли за
общото ни
бъдеще?

4.02.2007 г.

—————————–

***

Учениците от горните класове ме молят да прочета стихове за любовта.
А аз почти нямам такива,
каквито биха допаднали и заинтересували
съвременните деца.
Изпълнени със страсти, красиви срещи и раздели,
клетви и сълзи…

Ожених се и живея.
И обичам своето семейство.

Някога и на мен ми се струваше,
че на поета са нужни любовни страсти,
срещи-раздели…
Че всичко това дава вдъхновение,
ражда нови стихове…
И тогава едва не загубих семейството си,
увличайки се по нова страст.
Не, всички тези любовни пориви
за семейния человек са от лукавия.
И няма по-висша любов, както казва Писанието,
от това да дадеш живота си за приятеля.
За своите ближни.
А новите влюбвания, новите страсти
са предателство към ближните.

Не, момчета, всичко е по-сложно,
отколкото ни се струва в младостта.
И всичко е много по-просто всъщност.
Венец на любовта са не страстите,
а доброто семейство.

16.12.2007 г.

—————————–

***

Поетите пречат.
Когато наоколо е такова движение.
Такива реформи…
Когато се въртят такива пари.
Когато е толкова просто
да станеш господар на живота…
Когато са захвърлени всички приличия…

Поетите пречат
и настояват за вечните истини.
Кой ги чува? Кой им плаща?
Никой.

Но те все пак пречат.
И по странен начин
тези великани,
на които пречат,
после някъде изчезват…
А онези, които пречат
растат, израстват
в големи поети,
в национална гордост и радост -
и с тях се съобразяват
истински великите хора.

И не е важно, че често това се случва
вече без самите поети.

16.12.2007 г.

—————————–

ПИРАМИДИ

Преди четиридесет и шест века са построени тези пирамиди.
Разбира се, от тях навява непостижима древност.
А облаците над пирамидите са много млади,
такива бели, леки и прозрачни…
Улавям се в това, че тези облаци
ме вълнуват повече от древните пирамиди.
Гледам ги и като че ли
има за какво да си говоря с тях.
А с пирамидите не знам
как да разговарям -
като с вечност.

18.02.2007 г.

—————————–

АМО САГИЯН

«Първия стих е от Бога.
По-нататък е твоя работа
да напишеш другите на същото ниво» -
ми казваше Амо Сагиян,
прекрасният, мъдър арменски поет,
когато му бях на гости
преди много-много години
в слънчевия пролетен Ереван.
Гощавахме се с нещо селско
и си говорехме за поезията и поетите,
за живота и за вечността…

Странно:
дотогава бях прочел
5-6 стихотворения на Амо Сагиян,
но чувствах,
че разговарям с истински класик,
който всички сме изучавали в училище,
и имам възможност
да видя този класик,
да поговоря с него.

После търсех
всяко ново стихотворение на Сагиян;
дълги години
мислех с радост,
че на света живее и твори
такъв поет! Стиховете му
така естественно утвърждават в света
поезията, красотата, мъдростта и самия живот…
Мисля, че с таланта си
помогна на мнозина…

Наскоро получих потвърждение за това.
По време на тежко боледуване
Кайсън Кулиев писа:
«Докато Амо Сагиян гледа
как лягат семената във влажната земя,
докато вижда
пронзително синьото небе над Армения…
Докато се опитва да разбере езика на камъните,
дърветата, пътеките, дъжда, снега,
докато седи под кайсията,
разгадавайки чудото на цъфтежа, и пише стихове -
ще ми е по-леко да живея в този труден свят,
напук на обсадилите ме болести.
И само това, че Амо Сагиян живее на света,
ми дава сили да живея ».

Истинските поети помагат на хората.

1 март 2008 г.


Лелековка
(Воспоминание об армии)

Вначале я полгода служил в селении Медведь
Новгородской области.
Аракчеевские места. Аракчеевские казармы
Из красного кирпича.
Было много занятий, шагистика на плацу,
Резкие команды сержантов,
Патриотические стихи для укрепления духа
И грустные письма девушке…
И желание всё преодолеть ради будущего.

Потом полтора года я служил на Украине,
В Кировограде. И тоже в красных казармах.
И тоже были занятия, марш-броски, плац…
И ещё была деревня Лелековка за городом,
Где стояла наша грозная техника,
И куда мы почти каждый день ездили на машинах.

Лелековка…Лелека - это аист.
Как там ласково относились к солдатикам,
Какие чудесные песни там пели по праздникам!
«Несе Галя воду, коромисло гнеться,
А за нею Йванко, як барвинок, въеться».
Украинские песни не просто красивые -
В них красота нашего райского первородства,
В них чистота и звонкость нашего славянского начала,
В них щедрое солнце жизни.

Лелековка…Осенью мы убирали там свёклу,
И нас кормили за это горячим багряным борщом,
Рядом с которым порой оказывалась горилка…
Это, конечно, не по уставу,
Но по жизни это было естественно.

Странно подумать, что в Лелековке
Скоро может стоять американская военная база…
А ведь такое может быть.
Сегодня всё может быть.
И странно вспоминать, как замполит
Нагнетал обстановку, что вот-вот начнётся война -
И многим из нас думалось: скорее бы на гражданку
Да жениться и хоть немного пожить с любимой,
Пока не началась война.
Всё вышло не так - вышло без войны.

…Это стихотворение я хотел закончить сравнением
Нынешнего состояния нашего разделённого народа
С моим состоянием в армии в начале службы -
Я хотел сказать, что несмотря ни на что
В нас живёт желание всё преодолеть
ради б у д у щ е го.
Но правда ли это?
Есть ли у нашего разделённого народа такое желание,
Такое чувство?
Думаем ли мы о нашем
общем
будущем?

4.02.07.

—————————–

***

Старшеклассники просят почитать стихи о любви.
А у меня их почти нет.
Таких…В том роде, в каком бы нынешних ребят
Устроило и заинтересовало.
Чтобы страсти, красивые встречи и красивые расставания,
Клятвы и слёзы…

Я женился и живу.
И люблю свою семью.

Когда-то мне тоже казалось,
Что поэтам нужны любовные страсти,
Встречи-разлуки…
Что всё это даёт вдохновение,
Рождает новые стихи…
И тогда я чуть не потерял свою семью,
Увлёкшись новой страстью.
Нет, все эти любовные порывы
Для семейного человека - от лукавого.
И нет выше любви, как сказано в Писании,
Чем положить жизнь свою за други своя.
За ближних своих.
А новые влюблённости, новые страсти -
Предательство ближних.

Нет, ребята, всё сложнее,
Чем кажется в молодости.
И всё гораздо проще - по сути.
И венец любви - не страсти,
А добрая семья.

16.12.07.

—————————–

***

Поэты мешаются под ногами.
Когда вокруг такое движение.
Такие реформы…
Когда крутятся такие деньги.
Когда так просто
Стать хозяином жизни…
Когда сброшены все приличия…

Поэты мешаются под ногами
И настаивают на вечных истинах.
Кто их слушает? Кто им платит?
Никто.

Но они всё равно мешаются под ногами.
И странным образом
Эти великаны,
У которых они мешаются под ногами,
Потом куда-то исчезают…
А те, кто мешается под ногами,
Растут, вырастают
В больших поэтов,
В национальную гордость и радость -
И с ними считаются
Подлинно великие люди.

И не важно, что нередко это происходит
Уже без самих поэтов.

16.12.07.

—————————–

Пирамиды

Сорок шесть веков назад строили эти пирамиды.
Конечно, от них веет непостижимой древностью.
А облака над пирамидами совсем юные, молодые,
Такие белые, лёгкие, прозрачные…
И я ловлю себя на том, что эти облака
Волнуют меня больше древних пирамид.
Я смотрю на них и как будто
Мне есть о чём с ними разговаривать.
А вот с пирамидами я не знаю
О чём разговаривать -
Как с вечностью.

18.02.07.

—————————–

Амо Сагиян

«Первая строка приходит от Бога.
А дальше твоя задача -
Написать другие на этом уровне», -
Так говорил мне Амо Сагиян,
Прекрасный, мудрый армянский поэт,
Когда я был у него в гостях
Много-много лет назад
В солнечном весеннем Ереване.
Мы угощались чем-то деревенским
И говорили о поэзии и поэтах,
О жизни и вечности…

Странное дело:
Я до этого всего-то прочитал
5-6 стихотворений Амо Сагияна,
Но в разговоре с ним у меня было ощущение,
Что я говорю с подлинным классиком,
Которого мы все изучали в школе,
И мне представилась возможность
Увидеть этого классика,
Поговорить с ним.

Потом я искал
Каждое новое стихотворение Сагияна;
Долго, многие годы
Мне было радостно думать,
Что на белом свете живёт и творит
Такой поэт! Что его стихи
Так естественно утверждают в мире
Поэзию, красоту, мудрость и саму жизнь…
Я думаю, что своим талантом
Он многим помог…

А недавно я получил подтверждение этому.
Во время тяжёлой болезни
Кайсын Кулиев писал:
«Пока Амо Сагиян смотрит,
Как ложатся семена во влажную землю,
Пока он видит,
Как пронзительна синева неба над Арменией…
Пока он пытается понять язык камня,
Дерева, тропы, дождя, снега,
Пока он сидит под абрикосом,
Разгадывая чудо цветения, и слагает стихи -
Мне легче жить в этом трудном мире
Наперекор обступающим меня тяготам и болезням.
И то, что Амо Сагиян живёт на свете -
Одно это даёт мне силы жить».

Истинные поэты помогают людям.

1 марта 2008 г.