„ЕДНО ЩУРЧЕ ИЗСВИРВА МОЯ ГЛАС”

Иван Енчев

Отзив за стихосбирката „Коренът на звука” от Ваня Душева

Сто процента въздействаща лирика! Така може да се окачестви поредният поетичен сборник на Ваня Душева „Коренът на звука” /Издателство „Богианна”, 2020/. Книгата е логическо продължение на предходните нейни стихосбирки: „Безброй разсипани пътища” /1997/ и „Ключ” /2010/. Както се вижда от хронологията, поетесата твори бавно и убедително. Не бърза да се явява пред читателската публика.

Създава и публикува своите лирически творби тихо и продължително. Така, както в полето пшеничният корен налива житния клас със сочни зърна.

Текстовете на Ваня Душева впечатляват с изключителна краткост на изказа и сгъстеност на картините, които впечатляват с оригиналната си поетична образност. /Със съвсем малко изключения те обикновено са без заглавия, затова за по-голяма конкретност ги посочвам с техния начален стих/.

В уводното стихотворение „Толкова дълго мълчах” авторката ни представя едно откровение за житейската истина на нашето човешко битие. Изводът е, че и най-заплетеният въпрос има свое съвсем просто оправдание и тълкувание. Стига да имаме сетива и прозрения да го почувстваме и разберем.

Нещата в живота никога не са еднозначни. Те крият противоположни същности, така както, например, пчелите ни посрещат едновременно с мед и жило.

Мъдростта на живота е да съзрем пчелата не като носител на жило и отрова, а като създател на красота и мед от пролетния цвят на овошката в градината:

А отговорът бил
на поглед разстояние:
видях пчела,
която пиеше
цвета на сливата.

Твърде сполучлива е композиционната структура на сборника. Стихотворната съвкупност е без отделени тематични цикли, но всъщност доста често в нея са обособени немалко съзвучни творби.

Те изглеждат като островчета от лирически детайли в една цялостна картина. Изключение прави само цикълът „Тристишия”, който несъмнено е сред творческите постижения на Ваня Душева.

Темите и внушенията на съседни стихотворения преливат в близките творби и завладяват вниманието на читателя със своята съвкупна множественост.

Отделните текстове могат да се оприличат на много състояния, но за по-голяма прегледност тук нека ги обединим в представите ни за четирите годишни сезони.

Ето една илюстрация за свежест и многопластово пролетно настроение:

Изведнъж
избухна пролетта.

Животът ми
лумна в зелено.

Дъщеря ми
хвърля трошици
на врабчето,
което каца до нея.

Подобни вълнения, размисли и прозрения се внушават и в съседните текстове „Пролетно настроение” и „Над всяка къща…” Това продължава и в редица други стихотворения в сборника.

Неволно чувстваме творбите като пъстроцветна пролетна поляна, осеяна с безброй сини незабравки, жълти парички, червени, бели и всевъзможни други цветчета.

Всяко стихотворение има свой блясък, чар и внушение, а всички те заедно предизвикват размисли и преживявания, точно, както пролетната картина ни вълнува със своята неповторима красота и заразителна привлекателност.

Друга група лирични произведения предизвикат не само предметно-релефни, а и звукови внушения и асоциации. Да речем, като летни щурци. Всеки от тях може да свири сам, но неговата мелодия се слива с общото звучене на цялото ято и в нашето съзнание звучи една неподозирана симфония от лятновременно съпреживяване на чувства и вълнения.

В това пиршество на многообразието ще намерим най-голямото богатство в живота си, само ако съумеем да разграничим точно онова, което е най-съществено за нас.

Обед е.
Заглъхна суетата.
Дълбоко във недрата
на оглушителната тишина
усещам, че ме има -
едно щурче изсвирва
моя глас…

Внушенията за звучност са още по-релефни в предходното съседно стихотворение „Изгревът закъснява“. Тук „птиците се чудят дали да запеят“. „Вълните бълбукат в очакване на светлина“.

И в края на творбата следва ефектното музикално притаяване и възвисяване като апотеоз на класическа сюита за разсъмване край морето:

Морските гълъби се строяват.
Ослушват се в затишието на прибоя,
за да чуят
писъка на новородения ден.

Много добро попадение! Такава поанта може да сътвори само една природно надарена талантлива личност, каквато несъмнено е Ваня Душева.

Продължаваме да четем третото стихотворение от този необособен лирически триптих.

То наподобява самороден минерален кристал, с който трябва да се борави изключително внимателно - отронването дори на една частичка от него би нарушило неповторимата му изящност. Ето я цялата творба:

***

Красотата е трошлива.
И невидима.

Сянката на думата
е заключена в подсмисъла.

В тишината е коренът на звука.

Великолепна лирическа миниатюра! Една от най-сполучливите творби в стихосбирката. Явно, авторката таи особен пиетет към това свое произведение, защото от неговата поанта е изведено заглавието на настоящия сборник.

Нека да изтъкнем, че не само тук, а в цяла дузина стихотворения авторката включва детайли, предизвикващи звукови усещания и асоциации.

Все едно дали това е будилникът, който „стреля от упор“; жуженето на една пчела; концертът на птиците; детската врява; щурчовата серенада; огънят, който „топурка като каруца“; избухването на пролетта; бълбукането на морските вълни; „писъка на новородения ден“.

Връх на тази продължителна, наслагваща се като ехо в планината звукова магия, е стихотворението „Ако идеята облека във плът“. Неговата втора част гласи:

Времето ще удари камбаните,
за да извести вечността,
пред която всяка словесност
е илюзия.

Мълчанието е подножие на Бога.

Понякога това ярко „озвучаване” на картината контрастира с „оглушителната тишина“, друг път се противопоставя на „затишието на прибоя” в утринта, или се слива със съзерцателно занемяване и мълчание като в „подножие на Бога“.

Пред такова талантливо творческо постижение на скромната Ваня Душева би следвало да свалят шапка не малко шумно акламирани поети.

Особено въздействащи са и внушенията на стихотворението „Важните неща”. Тук поетесата представя вълненията на една жена на средна възраст, която знае много добре кои са най-важните приоритети на семейния живот през всичките природни сезони, които всъщност олицетворяват човешките възрастови периоди: детство, юношество, младост, зрелост.

Ето само четвъртия извод на лиричната героиня за най-съществените неща в живота:

Есента.
Сочните ръце на дъщеря ми,
която мачка гроздето
и всички
във очакване на вино -
от него може би
ще стане за причастие.

Тези и други лирични късове приличат на пъстроцветни листа, които ни внушават есенни възприятия и чувство за зрелост и мъдрост на изложението. С не по-малък успех бихме оприличили някои други стихотворения на падащи от небесата снежинки като бял рояк от завладяващи съпреживявания за зимна красота.

В този кратък обзор на сборника е редно да се изтъкне и подчертаното духовно преклонение на поетесата към божественото начало, което направлява нашето човешко съществувание. /„Взех си шепа море”, „Време - астрономическо”, „Моля те, Боже”, „Този, който сме забравили” и др./ Хуманизмът също е характерна черта на тази витална поезия:

Мисля за поезия.
…………………
Мисля как да нахраня гладния.

Пъстрата мозайка от лиричност, музикалност, картинност, цветност и хуманизъм не звучи монотонно. Тя се разнообразява с доста творби, които се отличават с алегоричен и социално-сатиричен заряд. /„Избори”, „Дървото без листа”, „Една малка мида”, „Изморихме се” и др./

Ваня Душева не се бои да експериментира възможностите на свободното стихосложение. Цялата творба „тя пееше…” се състои само от едно изречение, без главни букви и препинателни знаци. А стихотворението „Толкова скъпи са паркоместата…” е изградено от едно двуредово и друго проточено изречение-период от тринайсет редчета.

В стремежа си да обхвана повече моменти от моето вълнуващо съпреживяване с поезията на Ваня Душева ще спомена и неотделения любовен триптих: „Спри”, „Обичай ме!” и „Любов, ти имаш корени“. Впрочем, защо пък да не цитирам последната лирична миниатюра:

***

Любов,
ти имаш корени…

Поне един
спасява
от удавяне.

Редно да се подчертае, че със стихотворенията, включени в сборника „Коренът на звука”, поетесата Ваня Душева не се стреми да шашне читателя /пази, Боже!/ с някоя гръмогласна лирическа героиня, способна на смразяващи кръвта геройства и екзалтирани словесни ексцентричности. Напротив! Тя преживява по съвсем простите човешки правила с вяра, надежда, любов и упование в Бога. Съвсем откровена е, когато в „Много станаха тези предателства…” споделя като въздишка:

Денят ми не храни година,
а годините станаха къси.

Също такова не по-малко съкровено признание се усеща и в поантата на „Всяко нещо, до което се докосваме“:

„Съществуването е равновесие”.

Новата книга на Ваня Душева „Коренът на звука” се характеризира със завладяваща вглъбеност и е наситена с много лирически и философски нюанси.

А това е основна отлика на нейната самобитна поезия сред многообразието на съвременната българска литература.

Затварям последната страница на стихосбирката, обединила около седемдесет своеобразни лирически откровения, с истинско удовлетворение.

Разделям се с книгата, а в съзнанието си все още продължавам да вървя по пътеките, към които ме е насочила тази лирическа поезия, устремена като хармонично ехо към дълбините на моята душевност. Чувствам се духовно обогатен и преобразен.

————————
Ваня Душева. Коренът на звука. София, издателство „Богианна”, 2020