ЩЕ СЕ ИЗКРИВИ, ЩЕ СЕ НАГЪНЕ ЗЕМЯТА…

Ваня Душева

***
Ще се изкриви,
ще се нагъне земята,
за да кръстоса
тези успоредни пътища.
Ще ги кръстоса!
В точката мъж и
жена.
Сътворение!