ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

Ваня Душева

ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

Вятърът
се люлее
в люлката
на дъщеря ми.

——————————

***
Над всяка къща антена.
Антената като мачта.
Къщата е готова да отплува.

——————————

***

Днес
иска
да ни отреже
корените
за Вчера.

Но който
иска да живее
Днес,
трябва
да си пази
корените.

Тученицата,
да остане
и едно коренче,
ще поникне след сто години.
Тученицата
е вечна.

Българинът ражда
по три деца.